logo De Lawei altijd applaus
 • Stichting de Lawei
 • 1022854
 • Jaarrekening 2021-2022Jaarrekening digitaal getekende controleverklaring dd dd 24-02-2023
  Jaarrekening 2021-2022Jaarrekening digitaal getekende controleverklaring dd dd 24-02-2023ANBI formulier 2021 2022
  ANBI formulier 2021 2022De Lawei 2022-2023 - Jaarrekening met controleverklaring PKI getekend dd 30 11 2023
  De Lawei 2022-2023 - Jaarrekening met controleverklaring PKI getekend dd 30 11 2023Anbi formulier 2022 2023
  Anbi formulier 2022 2023
 • Beleidsplan De Lawei 22-26_v6
  Beleidsplan De Lawei 22-26_v6Jaarverslag interactief-202122
  Jaarverslag interactief-202122Jaaroverzicht SEIZOEN 2022 2023
  Jaaroverzicht SEIZOEN 2022 2023
 • Postbus31, 9200 AA Drachten

 • 0512335020
 • http://www.lawei.nl
 • directie@lawei.nl
 • De belangrijkste doelstelling van De Lawei is en blijft het op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau aanbieden van een breed scala aan kunstuitingen - met name podiumkunsten - aan de bevolking van Smallingerland en haar omgeving. Om deze doelstelling te bereiken zal kwaliteit in alles het uitgangspunt zijn. Naast kwaliteit zijn er nog zeven toetsingscriteria geformuleerd waarop het beleid gestoeld is, namelijk diversiteit, toegankelijkheid, vernieuwing, publieksbereik, verankering in de samenleving, profilering en financiële haalbaarheid.

 • De Lawei als maker, aanjager en drager van cultuur.
  De strategie zal er op gericht zijn, om door het bieden van een divers aanbod, laagdrempelig te zijn en te blijven, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Daartoe zullen we initiërend zijn bij het opzetten van projecten die uiteindelijk door de mensen zelf zullen worden gedragen, maar in en rond De Lawei zullen plaatsvinden. Waar mogelijk zal De Lawei samenwerken met relevante instellingen, al dan niet van culturele aard.
  Met name in de op te richten Cultuurketen wil De Lawei een aanjagende en dragende functie vervullen. Zij neemt deel aan netwerken op lokaal, regionaal, nationaal en zo nodig internationaal niveau. En natuurlijk zal De Lawei waar nodig de nek uitsteken, alert blijven én uitbaten. Kortom, De Lawei als aanjager én drager van cultuur.

 • Het bestuur van de stichting bestaat uit een directeur/bestuurder die gecontroleerd wordt door de Raad van Toezicht.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De beloning van de directeur is mede gebaseerd op de Richtlijn Bezoldiging van directeuren van private theaters en concertgebouwen opgesteld door de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP). Daarbij is de maximale bezoldiging niet meer dan het plafond van de Wet Normering Topinkomens.

 • CAO Nederlandse Podia
 • Op het beloningsbeleid van het personeel van de stichting is de CAO Nederlandse Podia van toepassing.