KF en Stads
 • Stichting Stadspodia & Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen
 • 819469610B01
 • Jaarrekening Stichting Stadspodia 2023
  Jaarrekening Stichting Stadspodia 2023
 • Jaarverslag Stadsgehoorzaal en Jaarrekening 2023
  Jaarverslag Stadsgehoorzaal en Jaarrekening 2023Jaarverslag De Kroepoekfabriek 2023 en Jaarrekening 2023
  Jaarverslag De Kroepoekfabriek 2023 en Jaarrekening 2023ANBI 2023
  ANBI 2023
 • Stichting Stadspodia en Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen zijn beter bekend onder hun handelsnamen resp. Stadsgehoorzaal en De Kroepoekfabriek

 • Schiedamseweg 51
  3134 BB Vlaardingen

 • 0104340500
 • http://www.stadsgehoorzaal.nl
 • info@stadsgehoorzaal.nl
 • Als theater en poppodium zijn we de podia van de stad en gastvrij voor iedere partij. We zijn culturele gangmakers, inspiratiehuizen van en voor Vlaardingen. De Kroepoekfabriek middels popmuziek, talentontwikkeling en gericht op jonge geesten. De Stadsgehoorzaal middels podiumkunsten en gericht op families, kinderen en volwassenen. We zijn culturele anker- en verbindingsplaatsen, waar de hele stad positieve herinneringen maakt en waar je kan opladen, ontwikkelen en ontspannen. We brengen voor alle Vlaardingers, verenigingen, cultuurliefhebbers, instellingen, bedrijven en artiesten zoveel mogelijk kansen. Deze podia zijn van ons allemaal!

 • Het beleidsplan is opgebouwd uit vijf essentiële pijlers: maatschappelijk draagvlak, partnerschappen, ondernemerschap, onderscheidend vermogen, bedrijfsvoering en synergie.

  De ambities voor de komende jaren
  1 - De Basis is op orde
  We werken aan een gezonde bedrijfsvoering, met voldoende middelen en professioneel beleid, ook bij programmering.
  We meten resultaten, dat geeft ons de ruimte te verbeteren, innovatief te zijn en te blijven inspelen op actuele behoeftes.
  Een resultaat van deze ambitie is onder meer extra budget voor professionele programmering. Door de implementatie van
  de code Cultural Governance en Fair Practice code hebben wij aandacht voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie
  inclusief een eerlijk salaris voor makers.
  2 - De cultuurgebouwen als levendig epicentrum
  De podia zien we als culturele hoofdkwartieren van de stad, die optimaal worden benut en ingezet om nieuwe
  doelgroepen te bereiken en de relatie met stakeholders te verstevigen. De programmering speelt hierbij een grote rol. In
  alles wat we doen is talentontwikkeling belangrijk, zowel voor als achter de schermen. Onze deuren staan open voor
  talenten in de stad en we werven actief in kansarme en kwetsbare doelgroepen. Educatie, workshops, sociaal werk en
  begeleidingstrajecten spelen hierbij een belangrijke rol.
  3 – De hele stad is het festivalterrein
  Wij zien heel Vlaardingen als festivalterrein waarop we programmeren. We staan hierbij continu in verbinding met de stad
  en regio en spelen in op wat er leeft. We zien in deze ambitie een grote kans om de diverse doelgroepen in de stad én
  regio beter te bereiken, met behulp van sleutelfiguren die ons helpen met het programmeren, waaronder ook voor
  publiek met een kleinere portemonnee. Nieuwe programmavormen bieden kansen voor jonge nieuwe makers en met
  programmering in de buitenruimte bereiken we ook publiek waarvan de culturele behoeftes zijn veranderd ten opzichte
  van de traditionele programmering. Tot slot onderscheiden we ons met dit experimentele cultuuraanbod ook goed van
  het soms concurrerende aanbod in de regio. We organiseren maandelijks minimaal één evenement op een geschikte plek
  in de stad.
  4 - Iedereen doet mee
  We geloven sterk dat cultuur de samenleving mooier, sterker en gezonder maakt. Wie kan genieten van en deelnemen
  aan de podiumkunsten, heeft een rijker leven en is weerbaarder. We vinden het belangrijk om met ons programma een
  brede, diverse doelgroep te bereiken en niet alleen ‘the happy few’. Daar werken we al jaren hard aan en we boeken ook
  mooie resultaten, maar we weten dat er doelgroepen zijn die nog drempels ervaren. Onze educatieve rol is hierin van
  groot belang, vanuit de gedachte ‘jong geleerd is oud gedaan’. Naast het programma moet ook ons team een afspiegeling
  van de stad zijn, in leeftijd, sociale- en culturele achtergrond, gender e.d. Tot aan 2025 bereiken we jaarlijks 5.000 nieuwe
  nog-niet-bezoekers, die we vervolgens duurzaam aan onze podia verbinden. De implementatie van de code Diversiteit en
  Inclusie is onderdeel van deze strategische ambitie.
  Bekijk onze site voor het actuele programma! https://stadsgehoorzaal.nl en https://kroepoekfabriek.nl/

 • In 2023 heeft er in het bestuursmodel van de Stichting Stadspodia en Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen een belangrijke wijziging plaatsgevonden. Met ingang van 1 september 2023 is er een Raad van Toezicht (RvT) actief en wordt het bestuur van de stichting uitgevoerd door de directeur-bestuurder. Alle leden van de RvT zijn in 2023 toegetreden, 3 leden waren daarvoor actief in het bestuur van de Stichting Stadspodia en Jongeren Cultuur Centrum Vlaardingen, te weten Finn Wynstra (voorzitter), Marcel Splinter (secretaris) en Sytske Schoenmakers (penningmeester). De nieuwe leden zijn Marike Dijksterhuis en Annet Dries. In het rooster van aftreden zullen de voormalig bestuursleden als eerste hun posities vacant stellen. De RvT heeft een renumeratie commissie. Deze commissie bestaat uit Marcel Splinter en Annet Dries. Alle besluiten van de RvT worden in gezamenlijkheid genomen.

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De toezichthouders ontvangen vacatiegelden ter hoogte van €170 per maand, conform het convenant met de belastingdienst.

 • De directie wordt beloond conform de richtlijnen van de CAO Nederlandse Podia.

 • CAO Nederlandse Podia