nieuw logo museum klein
 • STICHTING NATIONAAL VEETEELT MUSEUM

 • 808122630

 • Jaarrekening 2016 Nationaal Veeteelt Museum
  Jaarrekening 2016 Nationaal Veeteelt MuseumJaarrekening 2017 Nationaal Veeteelt Museum
  Jaarrekening 2017 Nationaal Veeteelt Museum
 • Jaarverslag 2016
  Jaarverslag 2016Beleidsplan 2015 -2018
  Beleidsplan 2015 -2018
 • Dr. Moonsweg 5, 5437 BG Beers NB

 • 0485330241

 • http://www.nationaalveeteeltmuseum.nl
 • info@nationaalveeteeltmuseum.nl

 • De Stichting heeft ten doel: het oprichten, beheren en exploiteren van een museum onder de naam: Nationaal Veeteelt Museum teneinde het cultureel erfgoed betrekking hebbende op de veeteelt en de voortplanting bij landbouw-nutsdieren in Nederland te bewaren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • Zie hiervoor het document Beleidsplan 2015-2018 op deze pagina.

 • J.C.G. van Soest, voorzitter F.H.J. Kuijpers, secretaris C.J.M. Maas, penningmeester O.A. van Dobbenburgh, bestuurslid J.v. Lieshout, bestuurslid

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het bestuur kan uitsluitend de voor het museum haar gemaakte kosten declareren, zoals gereden kilometers.

 • Er is geen directeur benoemd binnen de organisatie.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Geen CAO. Stichting draait volledig op vrijwilligers.