nieuw logo museum klein
 • STICHTING NATIONAAL VEETEELT MUSEUM
 • 808122630
 • BALANS 2018 Nationaal Veeteelt Museum
  BALANS 2018 Nationaal Veeteelt MuseumEXPLOITATIEREKENING 2018 Nationaal Veeteelt Museum
  EXPLOITATIEREKENING 2018 Nationaal Veeteelt Museum
 • Beleidsplan 2015 -2018
  Beleidsplan 2015 -2018Jaarverslag over 2018
  Jaarverslag over 2018
 • Nationaal Veeteelt Museum
  C.J.M. Maas, penningmeester
  Pettelaarseweg 93
  5216 BH 's-Hertogenbosch

 • 0736567710
 • http://www.nationaalveeteeltmuseum.nl
 • info@nationaalveeteeltmuseum.nl
 • De Stichting heeft ten doel: het oprichten, beheren en exploiteren van een museum onder de naam: Nationaal Veeteelt Museum teneinde het cultureel erfgoed betrekking hebbende op de veeteelt en de voortplanting bij landbouw-nutsdieren in Nederland te bewaren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • Zie hiervoor het document Beleidsplan 2015-2018 op deze pagina.

 • J.C.G. van Soest, voorzitter
  F.H.J. Kuijpers, secretaris
  C.J.M. Maas, penningmeester
  O.A. van Dobbenburgh, bestuurslid
  H. Elsinghorst, bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bestuur kan uitsluitend de voor het museum haar gemaakte kosten declareren, zoals gereden kilometers.

 • Er is geen directeur benoemd binnen de organisatie.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Geen CAO. Stichting draait volledig op vrijwilligers.