MATZER logo klein
 • Stichting Matzer
 • 8154.44.539.B01
 • jaarcijfers 2021 verkort
  jaarcijfers 2021 verkortJaarcijfers 2020 verkort
  Jaarcijfers 2020 verkort
 • ANBI formulier algemeen 2021
  ANBI formulier algemeen 2021MATZER activiteitenverslag 2021
  MATZER activiteitenverslag 2021ANBI formulier algemeen 2020
  ANBI formulier algemeen 2020MATZER activiteitenverslag 2020
  MATZER activiteitenverslag 2020
 • MATZER Theaterproducties
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

 • 0736900908
 • http://www.matzer.org
 • info@matzer.org
 • MATZER - missie en hoofddoelstelling

  MATZER maakt transparant, gelaagd, sensitief en muzikaal theater, dat toeschouwers direct en oprecht aanspreekt, over mensen die een herkenbare strijd voeren met het leven. MATZER streeft ernaar een groot en nieuw publiek met haar voorstellingen te genereren door een actuele en inhoudelijke keuze voor onderwerpen en bronnen, een consistente en vakmatige stijl van theatermaken, een efficiënte en bedrijfsmatige aanpak en strategisch gekozen samenwerkingspartners. Basis is een kleine, stabiele, ondernemende organisatie onder leiding van directeur en regisseur Madeleine Matzer, die vanuit standplaats ’s-Hertogenbosch opereert, met de Verkadefabriek als belangrijke partner.

 • MATZER – activiteiten 

  * Toneelvoorstellingen op basis van boek-/ film-/ repertoirebewerkingen, voor festival, kleine en middenzaal;

  * Toneelvoorstellingen op basis van nieuw geschreven teksten, voor festival, kleine en middenzaal;

  * MATZER over de vloer: een groeiende reeks compacte voorstellingen van een half uur, in het Nederlands of Engels, die op repertoire blijven en, naast de reguliere speelplekken, ook gespeeld kunnen worden in bijvoorbeeld een huiskamer, kantine, vergaderzaal, kleedkamer of festivaltent, nationaal en internationaal;

  * MATZER op maat: lezingen, werkbijeenkomsten en korte voorstellingen op aanvraag, voor bedrijven en instellingen, zoals o.m. voorstellingen voor het Veteranenfonds (2010), BKKC (2011) en de Raad voor de Rechtspraak (2011, première in de Haagse Ridderzaal, in het bijzijn van H.M. Koningin Beatrix);

  MATZER – artistieke visie

  MATZER beweegt tegen de stroom in, met de tijd mee. Madeleine Matzer: “MATZER is actueel, bewogen, niet oordelend, nieuwsgierig, flexibel, muzikaal. Theater als een combinatie van een esthetische ervaring en een persoonlijke ontmoeting. Theater dat is ontdaan van lawaai en ruis, en dat zuiver in contact treedt met haar publiek. Actueel en tegelijk archaïsch, en daarin soms verwarrend. Altijd eerlijk en kaal.

  We leven in een bewogen tijd waarin alles op zijn kop staat. Ook het theater. Alles kan en alles mag, en dat is bevrijdend. Op dit moment is de noodzaak van, en schreeuwende behoefte aan zowel verbinding als esthetische ervaring sterk voelbaar. Of zoals dat in de affectenleer wordt beschreven, een combinatie van dingen als Heelheid, Harmonie, Vakmanschap, Uniciteit, Verrassing, Samenvallen. Dat is het terrein waarop MATZER zich begeeft. In contact met de tijd, in contact met zichzelf en het publiek. Altijd op zoek naar een nieuwe vorm voor een nog zuiverder contact. Omdat dat nodig is.”

  Uitgaande van haar visie op kunst in de huidige samenleving, zoekt Madeleine Matzer een oprechtheid in de overdracht op het publiek die een persoonlijke verhouding tot het onderwerp ontlokt. MATZER ‘breekt’ de voorstelling open voor wel en niet-frequente theaterbezoekers door een trapsgewijze opbouw van het vertellen, spelen en zingen van de acteurs, en de manier waarop zij muziek, vormgeving en video inzet. Zodanig dat toeschouwers zich er persoonlijk mee verbinden en hun angsten, frustraties en andere pijnen ervaren als gedeeld leed. Schrijver Jan Siebelink zei hierover na de première van Knielen op een bed violen (2008) tegen Madeleine Matzer: “Jij kan bewerkstelligen wat ik niet kan. Het lezen van mijn boek is een individuele belevenis, jij maakt er een collectieve belevenis van, en dat is belangrijk.”

  Madeleine Matzer vraagt haar acteurs vooral om zoveel mogelijk te ‘laten’. Dit vergroot de sensitiviteit en sensualiteit. Seksualiteit is alom aanwezig in onze maatschappij; sensualiteit is schaars. In alle voorstellingen van MATZER is er ‘aanraking’ tussen mensen, in al zijn verschijningsvormen; een mix van tederheid en ontwapenende toenadering, van verlangen en kwetsbaarheid, die ontstaat tussen mensen die werkelijk contact willen. De oprechtheid van de spelers nodigt toeschouwers uit om ‘de muren’ te laten zakken. Vanuit een ontvankelijke houding kan men aangeraakt worden door het verhaal van een ander, en zich verregaand identificeren met gedrag dat men geneigd is snel te verwerpen. En dat is nodig; dat is de basis voor acceptatie van eenieders eigenheden, tekortkomingen, keuzes.

  Deze uitgangspunten zorgen ervoor dat in alle activiteiten, ook in de zeer in aanpak en uitwerking van elkaar verschillende voorstellingen, de artistieke visie en handtekening van MATZER te herkennen is.

 • Samenstelling RvT op 31 december 2021.
  Rodney Weterings (voorzitter), Joke van der Beek, Vera Stappers, Floor de Roos en Sander Knopper.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Leden van de RvT ontvangen geen vergoeding, voor directeur/bestuurder zie hieronder.

 • Directeur/bestuurder wordt beloond volgens cao Toneel en Dans

 • CAO theater