• Stichting DoelenEnsemble
 • 804246865
 • Jaarverslag DoelenEnsemble 2012
  Jaarverslag DoelenEnsemble 2012
 • 2013-06-03 Jaarplan DoelenEnsemble 2014
  2013-06-03 Jaarplan DoelenEnsemble 2014DE - ANBI-verantwoording
  DE - ANBI-verantwoording
 • 06 52 472 908
 • http://www.doelenensemble.nl
 • contact@doelenensemble.nl
 • SBI-CODE: 90011 - Beoefening van podiumkunst

  A De stichting heeft ten doel het instandhouden, steunen en promoten van het DoelenEnsemble en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of dat doel kan bevorderen.

  B De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van concerten, het aantrekken van subsidiënten, sponsors en vrienden in en buiten Rotterdam en samenwerking met de Doelen en Codarts.

  C De stichting beoogt niet het maken van winst.

 • Beleidsplan 2014-2015

  Het DoelenEnsemble is in 1990 op initiatief van de toenmalige directeur van de Doelen Huub van Dael door componist Peter-Jan Wagemans en violist Frank de Groot opgericht als huisensemble van Concertgebouw de Doelen in Rotterdam. Het doel van dit initiatief was een concertserie moderne kamermuziek te programmeren en uit te voeren in de Doelen. Het DoelenEnsemble fungeerde hierbij als huisensemble, financieel en facilitair ondersteund door de Doelen.
  De basis van de programmering bestaat sinds de oprichting van het DoelenEnsemble uit de 'klassieken' van de 20e eeuwse kamermuziek, aangevuld met werk van minder bekende componisten. Avontuurlijke en prikkelende concerten worden gepresenteerd in toegankelijke en aantrekkelijke programma's. De grote bezetting van het ensemble staat doorgaans onder leiding van dirigent Arie van Beek, daarnaast worden kamermuziekbezettingen zonder dirigent geformeerd. De concerten zijn gevat in thematische programma's en worden samengesteld door artistiek leider Maarten van Veen, die ook de inleidingen verzorgt.

  Het DoelenEnsemble heeft verschillende ontwikkelingen doorgemaakt:

  - De programmering is hedendaags. Naast de bekendere werken uit de 20e en 21e eeuw vormt nieuw werk de kern van de programmering. Het aantal premières van nieuw werk van met name jonge Nederlandse componisten neemt toe.
  - De uitstraling van het ensemble is sterk vergroot. Weliswaar vormen de serie in de Doelen en de intensieve contacten met het Rotterdamse de ruggengraat van het ensemble, het aantal concerten buiten de regio neemt gestaag toe. Zo is het ensemble – met een eigen karakter en uitstraling – erin geslaagd ook op Internationaal niveau een plaats te veroveren. Voor het seizoen 2014-15 staan concerten in Europa en de rest van de wereld op de agenda.
  - Het type repertoire is meer gevarieerd. Bestond de eigen serie aanvankelijk voornamelijk uit concertante kamermuziek, tegenwoordig wordt steeds meer gezocht naar dwarsverbanden met andere disciplines, zoals theater, dans en literatuur.
  - De kwaliteit van de uitvoeringen is op internationaal niveau. Vanaf het begin is het niveau hoog geweest – het ensemble bestaat uit excellente musici. Doordat regelmatig jonge musici als remplaçant optreden, fungeert het ensemble ook als broedvijver voor jong talent.

  Het DoelenEnsemble neemt een onderscheidende positie in de Nederlandse ensemblecultuur in:

  − Het DoelenEnsemble zet zijn goede contacten met de stad in om als ambassadeur van het muziekleven in Rotterdam te kunnen fungeren.
  − De programmering kent geen dogma; diversiteit is een van de voornaamste kenmerken. Zij wordt gekleurd door invloeden van onder meer oude muziek, volksmuziek en literatuur en beoogt een dialoog met de traditie aan te gaan.

  Het DoelenEnsemble is inmiddels van groot belang voor het muziekklimaat in Rotterdam en Nederland en voor de nieuwe muziek in het bijzonder. In de afgelopen 15 jaar hebben kwaliteit, visie, vakmanschap, liefde voor het repertoire en avontuur in programmering en uitvoering van nieuwe muziek het ensemble in de stad, in de regio en nationaal een solide reputatie bezorgd. Bovendien verschaffen de contacten met Concertgebouw de Doelen, het RPhO en Codarts (Rotterdams Conservatorium) het ensemble de functie van knooppunt in het netwerk van de muzikale infrastructuur.

  De toekomst wordt met vertrouwen tegemoet gezien dankzij de buitengewoon prettige en inspirerende samenwerking met Neil Wallace, het hoofd van de programmering van Concertgebouw de Doelen. Getuige de serie Red Sofa heeft de programmering van nieuwe muziek zijn bijzondere aandacht. Bovendien mogen sinds zijn aantreden DoelenEnsemble en DoelenKwartet zich opnieuw huisensembles van de Doelen noemen. Dit komt tot uiting in het voor Nederland unieke feit dat de Doelen in de vorm van een substantiële programmeringstoelage ook financieel in het ensemble investeert.

 • Voorzitter Willem F. Korthals Altes
  Secretaris Ruud van Middelkoop
  Penningmeester Carin Borsboom
  Lid Ocker van Munster

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directeur van DoelenEnsemble (tevens artistiek en zakelijk leider) is halftijds aangesteld. Zie tevens pagina 8 uit het Jaarplan 2014.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Musici en productieleider/fondsenwerver worden op projectbasis uitbetaald en zijn niet in vaste dienst. Per project wordt het honorarium bepaald. Dit ligt op een marktconform niveau. Zie tevens pagina 8 uit het Jaarplan 2014.