01_LOGOspeel_pms200C_metURL
 • Stichting de Speeldoos
 • 8041.94.518
 • Jaarrekening St. de Speeldoos 2022 GET
  Jaarrekening St. de Speeldoos 2022 GET
 • Jaarverslag 2022
  Jaarverslag 2022Publicatieplicht ANBI 2022 Stichting de Speeldoos
  Publicatieplicht ANBI 2022 Stichting de Speeldoos
 • Rembrandtlaan 35
  3741 TA Baarn

 • 035-5420847
 • http://www.speeldoosbaarn.nl
 • theaterkassa@speeldoosbaarn.nl
 • Theater de Speeldoos Baarn is het theater en cultureel kloppend hart van Baarn; centraal gelegen in het land. Het theater staat bekend om zijn warme 'rood pluchen' theatersfeer en zijn sfeervolle theatercafé.
  Het verzorgen van een totaal avondje uit in een warme, gezellige omgeving staat hoog in het vaandel.

  Doelstellingen:
  - Het vergroten van het woongenot in Baarn inclusief de regionale aantrekkingskracht.
  Doelgroep: alle inwoners van Baarn, jong en oud, uit alle lagen van de samenleving en alle cultureel geïnteresseerde regionale bezoekers, dagjesmensen en toeristen.

  - Het stimuleren van creativiteit, zelfontplooiing en sociaal maatschappelijk bewustzijn
  Doelgroep: alle lokale (en soms regionale) culturele en educatieve organisaties en hun achterban (kinderen en volwassenen)

  - Het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie en burger-participatie
  Doelgroep: alle sociaal maatschappelijke organisaties en hun achterban

  - Het vergroten van cultureel ondernemerschap t.b.v. een gezonde exploitatie
  Doelgroep: alle ondernemers, bedrijven, sponsoren en zakelijke partners uit Baarn en omstreken

 • Zie het Activiteitenverslag 2022

 • Roel Burgman (voorzitter a.i.)
  Anne Marie Geneugelijk (secretaris)
  Bert Sieben (penningmeester)
  Remco Groenhuijzen
  Maurice Jansen

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Beloning volgens de 'Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen', opgesteld door de Werkgeversvereniging Nederlandse Podia in mei 2018.

 • CAO Nederlandse Podia