• Stichting De Nieuwe Doelen
 • 0019 62 644
 • JaarrekeningDND-zip
  JaarrekeningDND-zip
 • JaarverslagDND-zip
  JaarverslagDND-zip
 • 0183-692220
 • http://WWW.DENIEUWEDOELEN.NL
 • kassa@denieuwedoelen.nl
 • Het verzorgen van- en aan de bevolking aanbieden van podiumkunsten en het verhuren van accommodatie voor culturele- en educatieve activiteiten van derden, alsmede het verhuren van accommodatie voor commerciële activiteiten, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords

 • Als gevolg van gewijzigde subsidiesystematiek per 1 januari 2016, zullen directie en stichtingsbestuur van Schouwburg De Nieuwe Doelen in het najaar van 2014 een nieuw beleidsplan voor de periode 2015-2018 realiseren. Dit beleid is mede gebaseerd op basis van de uitgangspunten zoals geformuleerd in het Toekomstbeeld Cultuur van de gemeente Gorinchem. Dit Toekomstbeeld is in november 2013 vastgesteld en zal in de loop van 2014 nader worden vormgegeven.

 • De heer J. van Eijk , voorzitter
  Mevrouw K. Ginus , secretaris
  De heer B. Groot, lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Hierbij worden de " richtlijnen bezoldiging directies " van de VSCD aangehouden

 • CAO Nederlandse Podia