Logo NPP verticaal 2-793df262
 • Stichting Nationaal Podiumplan
 • 861535212
 • Jaarrekening 2022 - Stichting Nationaal Podiumplan
  Jaarrekening 2022 - Stichting Nationaal Podiumplan
 • Nationaal Podium Plan Projectplan 2021-04-29-effe755a
  Nationaal Podium Plan Projectplan 2021-04-29-effe755aBeleidsplan Nationaal Podiumplan - (versie 05-05-2021)-06e1c991
  Beleidsplan Nationaal Podiumplan - (versie 05-05-2021)-06e1c991Bestuursverslag Stichting Nationaal Podiumplan over 2022
  Bestuursverslag Stichting Nationaal Podiumplan over 2022Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022
  Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022
 • Hamersveldseweg 84A
  3833 GT Leusden

 • 0622395869
 • https://nationaalpodiumplan.nl/
 • info@nationaalpodiumplan.nl
 • Het bijdragen aan een duurzaam, divers en economisch gezond aanbod van muziek in Nederland, alles in de ruimste zin van het woord.

 • - aanvullende financieringsvormen buiten de reguliere subsidieregeling(en) ontwikkelen;
  - het groeiende (informele) podiumcircuit ondersteunen;
  - de (gehele) keten van maker tot publiek versterken;
  - zorgen voor voldoende aanbod van diverse musici en componisten;
  - kleine podia stimuleren om artiesten op te laten treden;
  - artiesten podia laten voordragen, die door de stichting worden gekeurd, waarna de stichting meedeelt in de kosten van desbetreffende optredens in die podia.

 • Voorzitter: O. van der Pluijm
  Penningmeester: E.M. van der Molen
  Secretaris: A.C. Boelhouwer
  Bestuurslid: S. van Bavel

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Geen vergoeding.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.