MELKWEG foto-DigiDaan
 • Stichting Melkweg
 • 2959835
 • STICHTING MELKWEG publicatie 2020 ANBI-141c8513
  STICHTING MELKWEG publicatie 2020 ANBI-141c8513STICHTING MELKWEG jaarrekening 2019 ANBI-495896c7
  STICHTING MELKWEG jaarrekening 2019 ANBI-495896c7STICHTING MELKWEG jaarrekening 2018 ANBI-da427630
  STICHTING MELKWEG jaarrekening 2018 ANBI-da427630STICHTING MELKWEG publicatie 2020 ANBI-aa1a6bb9
  STICHTING MELKWEG publicatie 2020 ANBI-aa1a6bb9STICHTING MELKWEG_ANBI formulier 2021-629a78cd
  STICHTING MELKWEG_ANBI formulier 2021-629a78cd
 • Melkweg Ondernemingsplan 2017 - 2020
  Melkweg Ondernemingsplan 2017 - 2020
 • Lijnbaansgracht 234A
  1017 PH Amsterdam

 • +31205318181
 • http://melkweg.nl
 • info@melkweg.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  - het organiseren en produceren van hoogwaardige activiteiten op het gebied van
  kunst, cultuur en maatschappij, op nationaal en internationaal niveau voor een
  breed publiek, met een speciale focus op vernieuwing, bevordering van
  experimenten en ruimte voor jong talent en subculturen;
  - het aanbieden van een stimulerende omgeving om zo bij te dragen aan het
  bevorderen van sociaal bewustzijn en sociale cohesie, interactie tussen
  verschillende publieksgroepen en met aandacht voor ontwikkelingen in de
  samenleving;
  en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt
  of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 • Zie pagina 3 in het document Stichting Melkweg Culturele Programmering voor de visie van de Melkweg en pagina's 6 t/m 9 voor wat betreft de programmering.

 • Stichting Melkweg kent een directeur-bestuurder ai, Frans Vreeke, en een Raad van Toezicht. De RvT bestaat uit:

  Gyuri Vergouw (voorzitter)
  Lara Ankersmit
  Martin Plak
  Pay Kolmüs
  Valentijn Brouwer
  Marieke van Well

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • NVT

 • Het beloningsbeleid is conform de 'Richtlijnen inzake beloning van directeuren' van de CAO NPF.

  De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging van de algemeen directeur vast. De algemeen directeur heeft een aanstelling voor onbepaalde duur.
  Melkweg doet uit hoofde van artikel 2:383 lid 1 BW geen opgaaf van de bezoldiging van de statutair algemeen directeur aangezien de opgave herleid kan worden tot één natuurlijk persoon.

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals