logo_cultuurwerf_zwart
 • Stichting voor Kunst & Cultuur Vlissingen, De Cultuurwerf
 • NL8064.94.797B01
 • Financieel Jaarverslag 2018 Stichting voor Kunst en Cultuur Vlissingen
  Financieel Jaarverslag 2018 Stichting voor Kunst en Cultuur Vlissingen
 • Jaarverslag Stichting voor Kunst en Cultuur 2018 DEF
  Jaarverslag Stichting voor Kunst en Cultuur 2018 DEF
 • Cultuurwerf
  Nieuwendijk 15
  4381 BV Vlissingen

 • 0118-415505
 • http://www.cultuurwerf.nl
 • info@cultuurwerf.nl
 • 1. De stichting heeft ten doel:
  a. het instandhouden, bijdragen aan- en het bevorderen van kunst en cultuur casu quo het culturele leven en uitgaansleven in Vlissingen in het algemeen; en in het bijzonder:
  b. het instandhouden en exploiteren van podia voor popcultuur en podiumkunsten in brede zin, alsmede de daaraan verbonden horeca-activiteiten;
  c. het instandhouden, exploiteren en organiseren van buitenfestivals en culturele evenementen in het kader van podiumkunsten, beeldende kunst en alle denkbare cross-overs in theaters, gebouwen en openbare ruimten als cultuurweg;
  d. het instandhouden, exploiteren van expositieruimten, werkruimten en verblijfsruimten voor professionele beeldende kunstenaars, alsmede het initiëren en stimuleren van voorzieningen, die representatief zijn voor de kunstproductie in de stad;
  e. het beheren, stimuleren van overige professionele kunstuitingen, waaronder poëzieliteratuur, filmarchitectuur, alsmede de voorzieningen daarvoor;
  f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Ons belangrijkste doel is zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met en te laten genieten van een inspirerend aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten, die op hun beurt bijdragen aan de stad Vlissingen als een aantrekkelijke woon-, werk- en toeristenstad. Wij zien kunst en cultuur als een belangrijke bindende factor voor inwoners, bezoekers en bedrijven van Vlissingen. De stad in al haar facetten, is voor ons de belangrijkste inspiratiebron en tegelijkertijd ons podium. Wij willen betekenis geven aan de stad, haar identiteit versterken, verhalen vertellen over verleden en toekomst en het karakter van de stad verdiepen. Wij doen dat samen met inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en culturele instellingen.

  Ons aanbod aan culturele activiteiten is gericht op een breed publiek en onderscheid zich door kwaliteit, actualiteit, beleving en betekenis. Ons huidige aanbod bestaat grotendeels uit beeldende kunst exposities, festivals en popconcerten. Wij presenteren de verschillende kunsten op een toegankelijke en gastvrije wijze. Wij doen dit samen met ruim 100 vrijwilligers.

  De komende jaren zijn de speerpunten in het beleid van Cultuurwerf:
  - Versterken profiel Vlissingen als festivalstad
  - De positie van Vlissingen als pop(muziek)stad uitbouwen.
  - Het cultureel ondernemerschap verder versterken o.a. door meer efficientie en hoger publieksbereik door samenwerking zoeken met bedrijven, onderwijsinstelingen, ondernemers (binnen)stad en andere culturele instellingen.
  - Versterken kunst en cultuur als trekpleister voor de stad
  Wij -als Cultuurwerf- willen is een onmisbare bijdrage leveren aan de culturele beleving van de stad Vlissingen

 • M.J.J. Janssens: voorzitter
  E. Roland: secretaris
  N. Lindenbergh: penningmeester
  J.M. Rottier: lid

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • Bestuurders mogen gebruikmaken van vacatiegeld regeling

 • Beloning directie gebeurt op basis van de CAO Nederlandse podia.

 • CAO Nederlandse Podia