• Stichting Stedelijk Museum Amsterdam
 • NL815066478B01
 • Jaarrekening goedgekeurd 2012
  Jaarrekening goedgekeurd 2012
 • Stedelijk Museum Jaarverslag 2012
  Stedelijk Museum Jaarverslag 2012
 • 0205732911
 • http://www.stedelijk.nl
 • info@stedelijk.nl
 • De stichting heeft ten doel het registreren, bewaren, conserveren, verrijken, documenteren, publiceren, onderzoeken, presenteren en vervreemden van:
  (a) Museumcollecties die onder de naam of met de bestemming "Stedelijk Museum Amsterdam" in eigendom toebehoren aan de gemeente Amsterdam en van
  (b) kunstwerken die in eigendom toebehoren (of in de toekomst zullen toebehoren) aan de Stichting (of aan de stichting verbonden rechtspersonen die kunstwerken ten behoeve van de stichting in eigendom houdt respectievelijk zal houden) of die anderszins ter beschikking zullen worden gesteld aan de stichting.

 • De artistiek-inhoudelijke visie is verankerd in het nieuwe mission statement van het Stedelijk Museum:
  Het Stedelijk Museum is een internationaal instituut in Amsterdam gewijd aan moderne en hedendaagse kunst en vormgeving. Het Stedelijk is een (t)huis voor kunst, voor kunstenaars en een breed publiek, waar artistieke productie en originaliteit wordt gestimuleerd, gepresenteerd, verzameld, beschermd en heroverwogen. Het museum kent grote waarde toe aan de vindingrijkheid van kunstenaars en designers en werkt met hen samen in de productie en representatie van hun geschiedenis. Het Stedelijk omarmt zijn primaire verantwoordelijkheid en centrale rol in de gemeenschap van lokale, nationale en internationale kunstorganisaties, om te dienen als een richtinggevend, ambitieus model en een overtuigend pleitbezorger voor de vitale rol van kunstenaars, kunst, cultuur en culturele instituties in de samenleving. Educatie is een primaire opdracht .

  Met Amsterdam als thuisbasis, zal het Stedelijk Museum zich herpositioneren als een internationaal en nationaal maatgevend instituut, dat een onmisbare bijdrage levert aan het werkveld van kunstenaars en het Amsterdamse culturele ecosysteem. Het museum spreekt een zo breed mogelijk publiek aan: in Amsterdam, in Nederland en internationaal. Door middel van innovatieve collectiepresentaties, tijdelijke tentoonstellingen, educatie, grote manifestaties, duurzame en relevante samenwerkingsverbanden en een spraakmakend Public Program, zet het Stedelijk Museum de stad Amsterdam wederom op de kaart als centrum voor de kunst. De kernovertuiging die alle activiteiten van het museum voedt is dat kunst (en design) en kunstenaars een verrijkende en blijvende bijdrage leveren aan onze complexe hedendaagse samenleving.

 • De directie van het Stedelijk Museum bestaat uit een artistiek directeur en een algemeen directeur, voor de artistiek directeur is een vacature en de algemeen directeur is Karin van Gilst.
  In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting : Cees de Bruin, Madeleine de Cock Buning, Rob Defares, Guusje ter Horst, prins Constantijn van Oranje, Alexander Ribbink (voorzitter) en Willem de Rooij.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • standaard binnen de sector, onder de wopt norm of de WNT-norm.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het Stedelijk Museum heeft haar eigen CAO.