WW-profielfoto 2
 • Stichting WArd/waRD
 • 8201.20.236
 • Financieel jaarverslag WArd-waRD 2022 FINAL
  Financieel jaarverslag WArd-waRD 2022 FINAL
 • Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 FPK FINAL
  Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 FPK FINAL
 • Postbus 2264, 3000CG Rotterdam

 • +31 (0)6 836 133 35
 • http://wardward.nl
 • info@wardward.nl
 • Stichting WArd/waRD is opgericht om het choreografisch werk van Ann Van den Broek mogelijk te maken. WArd/waRD oefent haar activiteiten zowel op nationaal als internationaal vlak uit. Het werkterrein omvat met name de dans, maar ook de beeldende en audiovisuele kunsten, theater en muziek.

 • zie hiervoor het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

 • Hugo Bongers | Voorzitter
  Jacqueline de Jong | lid
  Gabriela Acosta Camacho | lid
  Pim Jansen | Penningmeester
  René Burgler | lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bestuur stelt het contract op met de directie waarbij de CAO Dans leidend is. Verder worden de richtlijnen gehanteerd die door de Nederlandse Associatie Podiumkunsten zijn vastgesteld.

 • CAO dans