• Stichting Panama Pictures
 • 811.802.905
 • Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2021
  Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2021Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022
  Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen 2022
 • Wet Normering Topinkomens
  Wet Normering Topinkomens
 • PP_jaarverslag2021
  PP_jaarverslag2021PP jaarverslag 2022
  PP jaarverslag 2022
 • Beverspijken 5c
  5221 EE 's Hertogenbosch

 • 0621554856
 • http://panamapictures.nl
 • info@panamapictures.nl
 • Het stimuleren, ontwikkelen, produceren en uitvoeren van moderne dans en circus, hetzij
  zelfstandig hetzij in samenwerking met anderen.
  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin
  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Panama Pictures produceert werk op het snijvlak van dans en circus en heeft in Nederland een leidende rol
  in de ontwikkeling van dit jonge genre. In de producties van Panama Pictures versmelten de disciplines en
  gaat de beweging een dialoog aan met monumentale, architectonische decors en speciaal gecomponeerde
  muziek. Het gezelschap neemt haar publiek mee op een zintuiglijke en fysieke reis. Met voorstellingen die
  balanceren tussen artistiek gelaagd en toegankelijk reageert Panama Pictures op actuele maatschappelijke
  ontwikkelingen. Dankzij haar taal van dans en circus, en de poëtische kracht van de gecreëerde beelden,
  weet het gezelschap een breed en groeiend publiek te bereiken. Panama Pictures zet zich actief in om een
  nieuw en divers publiek te ontmoeten en bespeelt naast theaterzalen ook locaties en festivals.
  Panama Pictures staat voor intensieve samenwerkingen en richt zich sterk op de binding met haar publiek
  en op langdurige partnerships met haar podia en stakeholders. Vertrekkend vanuit een stevige lokale en
  regionale basis reikt het werk van het gezelschap tot ver buiten Nederland.
  Als ambassadeur voor het nieuwe circus neemt Panama Pictures met haar talentontwikkelings- en
  researchprogramma House of Panama verantwoordelijkheid voor een nieuwe generatie makers en investeert
  ze in begeleiding van jonge talenten, coproducties en onderzoek. Met House of Panama maakt het gezelschap
  ruimte voor nieuwe perspectieven en stimuleert het de artistieke ontwikkeling van het nieuwe circus.
  Kernwaarden van Panama Pictures zijn co-creatie, vertrouwen, niet-hiërarchisch, genereus, solidair en divers.

 • De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Patrick Cramers en raadsleden Warren van Hoof, Paul Cornelissen,
  Marit Oosterom en Iris Vestjens.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directie, bestaande uit artistiek directeur Pia Meuthen en zakelijk directeur, Gerda van de Kamp, worden betaald volgens de richtlijnen van de CAO Toneel en Dans

 • CAO dans
 • Panama Pictures is aangesloten bij de NAPK en betaalt haar medewerkers op basis van de CAO Toneel en
  Dans. Ook de zzp’ers worden betaald conform de richtlijnen van de NAPK. Performers uit het buitenland
  worden betaald via verloningsbedrijven uit het land van herkomst, maar wel volgens het prijspeil uit de CAO
  Toneel en Dans. Honoraria voor scenografie, kostuumontwerp, lichtontwerp en compositie zijn marktconform
  en worden bepaald op basis van omvang en complexiteit van de opdracht, met inachtneming van de
  richtlijnen zoals deze zijn opgesteld voor de diverse beroepspraktijken.