• Stichting Het Huis
 • 9225705
 • Het Huis Utrecht verkorte jaarrekening 2022
  Het Huis Utrecht verkorte jaarrekening 2022
 • Het Huis Utrecht beleidsplan 2021-2024
  Het Huis Utrecht beleidsplan 2021-2024Het Huis Utrecht jaarverslag 2022
  Het Huis Utrecht jaarverslag 2022
 • Boorstraat 107, 3513 SE UTRECHT

 • 030-2315844
 • http://hethuisutrecht.nl
 • info@hethuisutrecht.nl
 • De Stichting heeft ten doel de ontwikkeling van de podiumkunsten in de breedste zin van het woord te stimuleren en faciliteren onder meer door het bij haar in beheer zijnde pand aan de Boorstraat 107 te Utrecht en/of andere panden te verhuren aan culturele instellingen en haar expertise aan te bieden ter bevordering van de ontwikkeling binnen de kunsten, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Dit zonder oogstwinstmerk.

 • Kunst en de kunstenaars zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Zij houden ons een spiegel voor, laten andere perspectieven zien en helpen ons om na te denken over onze toekomst. Als huis voor makers investeren wij in de groei en het onderzoek van kunstenaars. Zodat zij hun essentiële rol kunnen blijven vervullen. Tegelijkertijd zijn wij matchmaker tussen hen en de samenleving. Want de wisselwerking tussen beide is noodzakelijk voor kunst met impact en wederzijds begrip.

  Het Huis Utrecht (verder Het Huis) is een werkplaats en biedt residenties en werkruimte voor theatermakers. We ondersteunen hen op artistiek, inhoudelijk en zakelijk vlak en programmeren bijeenkomsten waar verschillende per- spectieven op het kunstenveld besproken worden.

  Onderzoek binnen de podiumkunsten staat bij ons centraal. Daarbij ligt de focus op het proces. Tegen de output- gerichte tijdsgeest in geven we ruimte aan experiment en reflectie, zodat makers zich stap voor stap kunnen ontwik- kelen, met goede begeleiding en ondersteuning én in het zicht van ons publiek.

  Bij de keuze van theatermakers zoeken we naar een krachtig geluid, naar de makers van morgen die ons iets vertellen over de complexe samenleving waarin wij leven. Hierbij zetten we in op die makers die vanuit verschillende perspectieven en gebruikmakend van meerdere genres en disciplines het publiek gidsen in hun visie op de wereld. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid een intermediaire plek in te nemen in de keten van opleiding naar beroeps- praktijk. Vanuit onze visie dat een maker zowel artistiek als ondernemend moet zijn, begeleiden wij hen op beide vlakken.

  Het Huis is naast een werkplaats ook een podium en heeft eigen horeca. Ook zijn de ruimtes beschikbaar voor verhuur.

 • Directeur-bestuurder:
  Rebecca Sigmond

  Raad van Toezicht:
  Jetta Spaanenburg
  Jelle Kok
  Ahnne Coolen
  Bas de Koning
  Ilgin Abeln

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De Raad van Toezicht werkt onbezoldigd.

 • De directeur-bestuurder wordt beloond conform CAO Toneel en Dans.

 • CAO theater
 • Personeel wordt beloond conform CAO Toneel en Dans.