logo Calefax
 • Stichting Calefax

 • NL800926894

 • Stichting Calefax Jaarrekening 2017
  Stichting Calefax Jaarrekening 2017
 • bestuursverslag calefax 2017 def
  bestuursverslag calefax 2017 def
 • Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam

 • 020-5191844

 • http://www.calefax.nl
 • info@calefax.nl

 • Bij Calefax is klassieke muziek niet langer ‘klassiek’, alle muziek ondergaat een transformatie. Bij het ontwikkelen van nieuwe programma's nemen wij achtereenvolgens plaats op de stoel van de componist, de arrangeur, de uitvoerder, de programmeur van de zaal én die van het publiek. Zo komen wij tot afgewogen en prikkelende programma's. Altijd zijn er dwarsverbanden en creëren we rode draden die een context bieden aan alle componenten van het programma. Dit geldt ook voor de manier waarop wij onze concerten presenteren. Over alles wordt nagedacht (kleding, zaalopstelling, belichting, decor, concertvolgorde, spreekmomenten met het publiek, plaatsing van de pauze, choreografie, etc.) en al deze elementen worden op een organische manier in relatie tot het programma gepresenteerd. Onze voortdurende zoektocht naar wegen om muziek op een nieuwe, andere manier te beleven leidde al dikwijls tot het toevoegen van visuele of theatrale elementen aan onze concerten. Niet om de muziek ondergeschikt te maken, of als vehikel voor het ‘beeld’, maar juist om de zeggingskracht van de muziek te vergroten en zo een intensere beleving bij het publiek teweeg te brengen. Zoals voor ons gebruikelijk is zoeken we daarbij graag naar gelijkgestemde partners, die met hun eigen artisticiteit en expertise onze ogen en oren openen voor nieuwe dingen en waarmee we iets kunnen maken wat we als Calefax alleen niet kunnen. Deze partners, of het nu componisten, theatermakers, geluids- of lichtontwerpers zijn, betrekken we het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium bij het creëren van een nieuw programma. Op deze wijze ontstaat er een synergie waarin we programma’s kunnen fijnslijpen tot hun optimale vorm.

 • Onze artistieke koers en missie zetten wij in de komende jaren onveranderd voort. Wel zetten we ons in om een aantal nieuwe en aanvullende ambities te verwezenlijken. In het kort formuleren we deze als volgt: • Artistiek: nieuwe en intensieve samenwerkingen (coproducties) met gerenommeerde partners uit verschillende disciplines • Internationalisering: het uitbreiden van onze Europese speelmarkt • Educatie: we verleggen onze focus van jeugdeducatie naar talentontwikkeling (young professionals) • Marketing: nieuwe strategie gericht op publieksverbreding en branding • Ondernemerschap: verbetering van ons werkgeverschap

 • Bestuur/directie: Raaf Hekkema Ivar Berix Oliver Boekhoorn Jelte Althuis Alban Wesly Raad van Toezicht: Anneke Hogenstijn, voorzitter Harald Walkate, penningmeester Herman Koster, lid RvT Daniëlle Cozijnsen, lid RvT Floris van Alkemade, lid RvT

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • niet van toepassing

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Bij het beloningsbeleid van personeel wordt er geen CAO gevolgd, er bestaat namelijk geen CAO voor muziekensembles.