CALEFAX R28G28B28 2400DPI
 • Stichting Calefax
 • NL800926894
 • Calefax - jaarrekening 2022 gewaarmerkt
  Calefax - jaarrekening 2022 gewaarmerkt
 • Calefax - bestuursverslag 2022 gewaarmerkt
  Calefax - bestuursverslag 2022 gewaarmerkt
 • Piet Heinkade 5
  1019 BR Amsterdam

 • 020-5191844
 • https://calefax.nl
 • info@calefax.nl
 • Bij Calefax is klassieke muziek niet langer ‘klassiek’, alle muziek ondergaat een transformatie. Bij het ontwikkelen van nieuwe programma's nemen wij achtereenvolgens plaats op de stoel van de componist, de arrangeur, de uitvoerder, de programmeur van de zaal én die van het publiek. Zo komen wij tot afgewogen en prikkelende programma's. Altijd zijn er dwarsverbanden en creëren we rode draden die een context bieden aan alle componenten van het programma. Dit geldt ook voor de manier waarop wij onze concerten presenteren. Over alles wordt nagedacht (kleding, zaalopstelling, belichting, decor, concertvolgorde, spreekmomenten met het publiek, plaatsing van de pauze, choreografie, etc.) en al deze elementen worden op een organische manier in relatie tot het programma gepresenteerd.

  Onze voortdurende zoektocht naar wegen om muziek op een nieuwe, andere manier te beleven leidde al dikwijls tot het toevoegen van visuele of theatrale elementen aan onze concerten. Niet om de muziek ondergeschikt te maken, of als vehikel voor het ‘beeld’, maar juist om de zeggingskracht van de muziek te vergroten en zo een intensere beleving bij het publiek teweeg te brengen. Zoals voor ons gebruikelijk is zoeken we daarbij graag naar gelijkgestemde partners, die met hun eigen artisticiteit en expertise onze ogen en oren openen voor nieuwe dingen en waarmee we iets kunnen maken wat we als Calefax alleen niet kunnen. Deze partners, of het nu componisten, theatermakers, geluids- of lichtontwerpers zijn, betrekken we het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium bij het creëren van een nieuw programma. Op deze wijze ontstaat er een synergie waarin we programma’s kunnen fijnslijpen tot hun optimale vorm.

 • Onze artistieke koers en missie zetten wij in de komende jaren onveranderd voort. Wel zetten we ons in om een aantal nieuwe en aanvullende ambities te verwezenlijken. In het kort formuleren we deze als volgt:

  • Artistiek: nieuwe en intensieve samenwerkingen (coproducties) met gerenommeerde partners uit verschillende disciplines
  • Internationalisering: het uitbreiden van onze Europese speelmarkt
  • Educatie: we verleggen onze focus van jeugdeducatie naar talentontwikkeling (young professionals)
  • Marketing: nieuwe strategie gericht op publieksverbreding en branding
  • Ondernemerschap: verbetering van ons werkgeverschap

 • Bestuur/directie:

  Raaf Hekkema
  Oliver Boekhoorn
  Jelte Althuis
  Alban Wesly

  Raad van Toezicht:
  Maurits Haenen, voorzitter
  Floris van Alkemade, financiële portefeille
  Daniëlle Cozijnsen, lid RvT
  Demelzha Blinker, lid RvT
  Belinda Yeung, lid RvT
  Charles Honée, lid RvT

  General manager/ zakelijk leider
  Hannah Soepenberg

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De RvT kan aanspraak maken op een vacatievergoeding van 80 euro per bijgewoonde vergadering.

 • niet van toepassing

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Calefax is sinds 1 januari 2023 aangesloten bij de CAO Muziekensembles.