LYNX

LYNX logo oranje mail
 • Tg. LYNX

 • 855115282

 • financiele prognose 16-17.def
  Definitieve jaarrekening Tg Lynx 2016
 • Beleidsplan LYNX 15-17.def
  Activiteitenkalender LYNX 16-17.def
 • Brouwersgracht 7 B 1015GA Amsterdam

 • 06 22507914 / 06 18397644

 • http://www.tglynx.eu
 • julia.graaff@planet.nl

 • Stichting Tg LYNX heeft de volgende statutaire doelstellingen: 1) De stichting heeft ten doel het middels kunst onderzoeken en delen van levens (beschouwelijke) thema’s en het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. 2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het via beeld, taal, beweging en muziek organiseren van evenementen en voorstellingen; b. Het actief werven van publiek c. Het verrichten van alle overige wettelijke middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden. 3) De stichting beoogt het algemeen nut. 4) De stichting boogt nadrukkelijk niet het maken van winst.

 • Zie pagina 1 beleidsplan.

 • Het bestuur bestaat uit: - Ria Marks (voorzitter), theatermaker en actrice bij o.a. Orkater - Rick Spaan (penningmeester), zakelijk leider Conny Janssen Danst - Mimoena Kamp (secretaris), directiesecretaresse ING

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • LYNX heeft een artistieke kern bestaande uit theatermakers en actrices Julia van de Graaff en Gonny Gaakeer. Hun beloning als zodanig volgt uit de projecten die LYNX realiseert.

 • CAO theater

 • LYNX streeft ernaar de CAO Theater zo veel mogelijk te volgen.

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur