Lynx logo nieuw website-8ca83892
 • Tg. LYNX
 • 855115282
 • Jaarrekening tg Lynx 2018 - definitief
  Jaarrekening tg Lynx 2018 - definitiefJaarrekening tg Lynx 2019 tbv website
  Jaarrekening tg Lynx 2019 tbv websiteJaarrekening tg Lynx 2020 28-05-2021 - def-eafd501f
  Jaarrekening tg Lynx 2020 28-05-2021 - def-eafd501f
 • Beleidsplan LYNX 2021-2022-422100df
  Beleidsplan LYNX 2021-2022-422100df
 • Brouwersgracht 7 B
  1015GA Amsterdam

 • 06 22507914
 • http://www.tglynx.eu
 • info@tglynx.eu
 • Stichting Tg.Lynx heeft de volgende statutaire doelstellingen:

  1) De stichting heeft ten doel het middels kunst onderzoeken en delen van levens (beschouwelijke) thema’s en het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
  2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a. Het maken van audiovisuele producties; bijv. theatervoorstellingen
  b. Het actief werven van publiek
  c. Het verrichten van alle overige wettelijke middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

  De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting boogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

 • Zie bijlage

 • Directeur-bestuurder Stichting Tg.Lynx.:
  Julia van de Graaff

  Raad van Toezicht Stichting Tg.Lynx.:
  Gijs Schoneveld (voorzitter)
  Annemarie Stel
  Remco Hemmes

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De raad van toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast. De hoogte hiervan moet aansluiten bij wat passend wordt geacht als vergoeding voor vergelijkbare werkzaamheden in de publieke sector en mag het maximum bedrag voor vergoeding aan bestuurders in deze sector -op grond van de op dat moment geldende regelgeving- niet overschrijden.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Voor toneel volgt Stichting Tg. Lynx. de CAO Toneel, maar aangezien haar werkzaamheden richting film zijn geschoven volgt zij marktconforme tarieven voor cast en crew, een en ander in lijn met de Fair Practice Code.