hoogt on tour_blauw-7d00d18a
 • Stichting Filmtheater 't Hoogt
 • 2884811
 • Stichting Filmtheater t Hoogt - Gewaarmerkte jaarrekening 2022
  Stichting Filmtheater t Hoogt - Gewaarmerkte jaarrekening 2022
 • Bestuursverslag_Hoogt_2022_signed-web
  Bestuursverslag_Hoogt_2022_signed-webStichting-Filmtheater-t-Hoogt-ANBI-Formulier-2022-2
  Stichting-Filmtheater-t-Hoogt-ANBI-Formulier-2022-2
 • Nijverheidsweg 6 (ruimte 53 - kantoor)
  3534 AM Utrecht

 • 030-2312216
 • https://www.hoogt.nl
 • info@hoogt.nl
 • Artikel 2 van de statuten:
  1. De Stichting heeft ten doel:
  a. het in stand houden en exploiteren van een filmtheater voor de stad Utrecht, ten einde de belangstelling voor de mediakunst in de ruimste zin van het woord, al dan niet in samenwerking met derden, te bevorderen;
  b. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. Zij tracht het doel onder meer te bereiken door:
  a. het organiseren van filmvoorstellingen, tentoonstellingen,(film)concerten, debatten, lezingen, cursussen, festivals, retrospectieven en andere culturele evenementen;
  b. voortdurend de nieuwste presentatievormen te onderzoeken en toe te passen;
  c. voortdurend samenwerkingsverbanden in de stad te zoeken en aan te gaan;
  d. educatieprogramma's te ontwikkelen en uit te voeren;
  e. het exploiteren of doen exploiteren van een horecabedrijf waarvan het karakter in voldoende mate strookt met de activiteiten van deze stichting.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 • Beleidsplan 21-24:
  Filmtheater ’t Hoogt gooit het roer om. We hebben afscheid genomen van ons prachtige maar ook zwaar verouderde pand in de binnenstad van Utrecht. Nu staan we in de startblokken om in de Machinerie in het Werkspoorkwartier een essentiële speler te worden in een concept dat draait om beeld en audiovisuele technologie. Onze ambitie is om op deze dynamische plek het oude filmtheater te transformeren naar een nieuw, bruisend podium voor film en beeldcultuur, passend bij het huidige tijdsgewricht waarin beeld een grotere rol speelt dan ooit tevoren. Waar ruimte blijft voor vernieuwend en experimenteel aanbod. En waar beeld verdieping en context krijgt. Waarin wij de taak op ons nemen om de meest vernieuwende artistieke films te vertonen waar zelden een groot publiek voor is, en hun makers te helpen om publiek op te bouwen. Uitgangspunt is het bieden van een gevarieerd aanbod van beginnende tot iconische makers die zowel inhoudelijk als in vorm over hoogwaardige artistieke kwaliteit beschikken.

  Update:
  Eind 2022 ging er een streep door plannen van de Machinerie. Hoogt werkt aan een andere plek waar we ons (educatieve) programma verder kunnen uitbouwen.

 • Raad van Toezicht:
  De heer K. Roovers - voorzitter
  De heer M. Assem
  Mevrouw M.J. Blok
  Mevrouw M. Blaauw

  Directeur-bestuurder:
  Mevrouw A. Nycolaas

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De leden van de Raad van Toezicht van Hoogt on Tour ontvangen geen vergoedingen.

 • De directeur-bestuurder ontvangt een salaris conform de 'Richtlijn bezoldiging directeuren' van de VSCD.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het personeel wordt beloond in de geest van de CAO voor het Bioscoopbedrijf. Functionarissen met functies die niet in deze CAO voorkomen worden beloond volgens de salarisschalen van Hoogt on Tour. Medewerkers die in dienst zijn gekomen na het aflopen van de CAO, zijn onder vergelijkbare condities aangenomen.