Logo_Hoogt_filmtheater_ZW
 • Filmtheater 't Hoogt
 • 2884811
 • Jaarverslag 2017 Stichting Filmtheater 't Hoogt gecertificeerd
  Jaarverslag 2017 Stichting Filmtheater 't Hoogt gecertificeerd
 • Activiteitenplan 2018
  Activiteitenplan 2018
 • Hoogt 4
  3512 GW Utrecht

 • 030-2312216
 • http://www.hoogt.nl
 • info@hoogt.nl
 • Artikel 2 van de statuten:
  1. De Stichting heeft ten doel:
  a. het in stand houden en exploiteren van een filmtheater voor de stad Utrecht, ten einde de belangstelling voor de mediakunst in de ruimste zin van het woord, al dan niet in samenwerking met derden, te bevorderen;
  b. en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  2. Zij tracht het doel onder meer te bereiken door:
  a. het organiseren van Íilmvoorstellingen, tentoonstellingen,(film)concerten, debatten, lezingen, cursussen, festivals, retrospectieven en andere culturele evenementen;
  b. voortdurend de nieuwste presentatievormen te onderzoeken en toe te passen;
  c. voortdurend samenwerkingsverbanden in de stad te zoeken en aan te gaan;
  d. educatieprogramma's te ontwikkelen en uit te voeren;
  e. het exploiteren of doen exploiteren van een horecabedrijf waarvan het karakter in voldoende mate strookt met de activiteiten van deze stichting.
  3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 • Doelstellingen ondernemingsplan 2017-2020

  Nieuw onderkomen
  Het belangrijkste doel is het vinden van een nieuw onderkomen om na medio 2018 onze activiteiten voort te kunnen zetten en verder uit te kunnen bouwen.

  Groei
  Er is nog ruimte voor groei door herhaalbezoek en door nieuwe bezoekers. Hiertoe gaat ’t Hoogt zich nog nadrukkelijker verbinden met bezoekers en partijen in de stad die hierbij een rol kunnen spelen. Vernieuwde marketingcommunicatie, beter zicht op onze bezoekers, de doelgroepen en hun behoeften hoort hier bij.

  Samenwerking
  Onze criteria voor samenwerking zijn
  1) versterking – en verdieping van onze programmering,
  2) ontwikkeling – van talent door educatie op filmgebied in de context – van beeldcultuur inclusief een ontmoetings- en platformfunctie,
  3) een debatfunctie in de context van Utrecht – als stad van kennis en cultuur, en
  4) ondernemerschap.

  Onze missie en visie
  Onze missie en visie hebben wij met het oog op de veranderde situatie voor de organisatie en veranderingen in de omgeving nog een keer tegen het licht gehouden.

  Missie
  Filmtheater ’t Hoogt opent vensters. In de setting van een cultureel huis tonen wij onderscheidende films voor een breed publiek: films die je anders laten kijken, je verrassen en je blik verruimen, je mening doen kantelen of je aan het denken zetten over onszelf en onze snel veranderende wereld. Met spraakmakende of intieme filmvoorstellingen, prikkelende experimenten, debatten en gefundeerde educatieve programma’s willen we ons publiek raken, ontroeren, verrijken en inspireren.
  ’t Hoogt verrast met films waar je niet naar op zoek was.

 • Raad van Toezicht:
  De heer K. Roovers - voorzitter
  De heer A. Barkey Wolf
  Mevrouw M.J. Blok
  Mevr. W. de Rek

  Directeur-bestuurder:
  Mevrouw R.J. Brouwers

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De leden van de Raad van Toezicht van Filmtheater 't Hoogt ontvangen geen vergoedingen.

 • De directeur-bestuurder ontvangt een salaris conform de 'Richtlijn bezoldiging directeuren' van de VSCD.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Een deel van het personeel wordt beloond volgens de CAO voor het Bioscoopbedrijf, een ander deel volgens de CAO Horeca. Functionarissen met functies die niet in deze CAO voorkomen worden beloond volgens de salarisschalen van 't Hoogt.