CA_4kant
 • Stichting Cappella Amsterdam

 • 0047.08.088

 • Verkort financieel Jaarverslag 2017 DEF
  Verkort financieel Jaarverslag 2017 DEF
 • Bestuursverslag 2017 DEF
  Bestuursverslag 2017 DEFCappella Amsterdam speellijst 2017 DEF
  Cappella Amsterdam speellijst 2017 DEF
 • Piet Heinkade 5 1019 BR Amsterdam

 • 020.5191866

 • http://www.cappellaamsterdam.nl
 • info@cappellaamsterdam.nl

 • Stichting Cappella Amsterdam heeft, conform artikel 2, lid 1 van haar statuten, als doel “Het uitvoeren van meerstemmige vocale muziek, al dan niet met instrumentale begeleiding”. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - Het in stand houden van één of meer vocale ensembles; - Alle toegestane middelen die aan de verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

 • Zie voor de hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2013-2016 pagina 1 van het document 'Beleid en activiteiten 2013-2016'.

 • Job Cohen (voorzitter) Martine Willemsen (secretaris) Jan Boekelman (penningmeester) Wim Plaizier Eva Postema

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Cappella Amsterdam voldoet aan de Governance Code Cultuur.

 • Zie 'Begrotingsbeleid Personeel' hieronder.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Op de arbeidsovereenkomsten die worden gesloten met het personeel van Stichting Cappella Amsterdam is geen CAO van toepassing. Stichting Cappella Amsterdam hanteert echter bij salariëring een intern opgesteld loonmodel gebaseerd op historische gegevens zoals aangereikt door de toenmalige VNME. Voor 2013 zijn de volgende bedragen van kracht (min - max). N1: Orkestbode; oproepkracht (1.457 - 2.140: 1 - 14 jaren ervaring) N2: Secretariaatsmedewerker; leiding podiumorganisatie (1.740 - 2.555: 1 - 14 jaren ervaring) N3: Productiemedewerker; publiciteitsmedewerker; administratief medewerker (2.204 - 3.236: 1 - 14 jaren ervaring) N4: Productieleiding; artistieke beleidsmedewerker; hoofd marketing (2.631 - 3.864: 1 - 14 jaren ervaring) N5: Zakelijk leiding; artistieke leiding. (3.236 - 5.675: 1 - 20 jaren ervaring)