Scholen in de Kunst

SK_logo_CMYK - Kleinere variant
 • Stichting Scholen in de Kunst

 • 002981804

 • 180330_jaarverslag_totaal_2017_SIDK_vdef_spreads-compressed.pdf
  180330_jaarverslag_totaal_2017_SIDK_vdef_spreads-compressed.pdf
 • SBP Scholen in de Kunst_2018-2022
  SBP Scholen in de Kunst_2018-2022
 • Postbus 1138 3800BC Amersfoort

 • 0334673473

 • http://scholenindekunst.nl
 • info@scholenindekunst.nl

 • Cultuureducatie

 • Wij geloven dat cultuureducatie een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging maken we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk en delen we onze kennis en expertise. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Amersfoort.

 • Directeur/bestuurder: N Veenhuijzen

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Zie pagina 39

 • Directeur is tevens bestuurder en het beloningsbeleid is coform CAO

 • CAR-UWO

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur