SK_logo_CMYK - Kleinere variant
 • Stichting Scholen in de Kunst
 • 002981804
 • 200326_fin_jaarverslag_2019_SIDK_vdef_spreads
  200326_fin_jaarverslag_2019_SIDK_vdef_spreads200326_inh_jaarverslag_2019_SIDK_vdef_spreads
  200326_inh_jaarverslag_2019_SIDK_vdef_spreads
 • SBP Scholen in de Kunst_2018-2022
  SBP Scholen in de Kunst_2018-2022
 • Ons jaarverslag 2020 vindt u via onderstaande link
  https://scholenindekunst.nl/over-ons/jaarverslag/

 • Postbus 1138
  3800BC Amersfoort

 • 0334673473
 • http://scholenindekunst.nl
 • info@scholenindekunst.nl
 • Kunst- en Cultuureducatie

 • Wij geloven dat cultuureducatie een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging maken we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk en delen we onze kennis en expertise. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Amersfoort.

 • Directeur/bestuurder: N Veenhuijzen

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Aan de leden van de Raad van Toezicht van stichting Scholen in de Kunst wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend

 • Directeur is tevens bestuurder en het beloningsbeleid is coform CAO

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • CAO Kunsteducatie