SK_logo_CMYK - Kleinere variant
 • Stichting Scholen in de Kunst

 • 002981804

 • 190925 jaarverslag__2018_SIDK_vdef2_lossepags fed

  190925 jaarverslag__2018_SIDK_vdef2_lossepags fed
 • SBP Scholen in de Kunst_2018-2022

  SBP Scholen in de Kunst_2018-2022
 • Postbus 1138 3800BC Amersfoort

 • 0334673473

 • http://scholenindekunst.nl
 • info@scholenindekunst.nl

 • Kunst- en Cultuureducatie

 • Wij geloven dat cultuureducatie een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging maken we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk en delen we onze kennis en expertise. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Amersfoort.

 • Directeur/bestuurder: N Veenhuijzen

 • hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.

 • Aan de leden van de Raad van Toezicht van stichting Scholen in de Kunst wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend

 • Directeur is tevens bestuurder en het beloningsbeleid is coform CAO

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • CAO Kunsteducatie