SK_logo_CMYK - Kleinere variant
 • Stichting Scholen in de Kunst
 • 002981804
 • 230329_SIDK_inh_jaarverslag_2022_vdef_ website
  230329_SIDK_inh_jaarverslag_2022_vdef_ website
 • Standaardformulier ANBI 2021-0fec8101
  Standaardformulier ANBI 2021-0fec8101SidK_Koersplan defintief
  SidK_Koersplan defintief
 • Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

 • Postbus 1138
  3800BC Amersfoort

 • 0334673473
 • http://scholenindekunst.nl
 • info@scholenindekunst.nl
 • Kunst- en Cultuureducatie
  Onze missie is om kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar te maken. Daarbij ging het tien jaar geleden vooral om de beoefening en de intrinsieke waarde van kunst: l’art pour l’art. Nu gaat het ons ook om de impact in de samenleving. Kunst als maatschappelijke waarde, naast het ambacht van goede kunstbeoefening.

  Missie:
  Cultuureducatie speelt een onmisbare rol in de persoonlijke ontwikkeling van mensen jong en oud, ongeacht geloof, gender, achtergrond, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging maken we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk en delen we onze kennis en expertise. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Amersfoort.

 • KOERSPLAN 2023 – 2026
  Meer waarde door samenspel

  Kunst is voor iedereen van waarde. Het verrijkt je leven. Het inspireert en verbindt. Het brengt schoonheid en geluk. Iedereen moet ervan kunnen genieten. Dat is waar Scholen in de Kunst voor staat. Iedereen die dat wil, kan meedoen: in een koor, schilderclub, toneelvereniging of anders. Ieder kind en iedere jongere maakt op school kennis met kunst en cultuur, en voor iedereen die zich in vrije tijd verder in de kunst wil bekwamen, is er een passend educatief aanbod.
  De ambitie voor 2026 is een gezond cultureel ecosysteem voor heel Amersfoort en de regio: een voedingsbodem waarop alle grote en kleine educatieve spelers, zelfstandige kunstvakdocenten, kunstscholen en verenigingen, kunnen groeien.

  Culturele schaalsprong
  Amersfoort is de 16e stad van Nederland, maar staat in cultuuraanbod op plaats 27. Tegelijk groeit de stad qua inwonertal én diversiteit. Er is dus werk aan de winkel. In het Coalitieakkoord 2022-2026 spreekt de gemeente Amersfoort over een culturele schaalsprong. De piketpaaltjes voor Scholen in de Kunst zijn daarmee opnieuw uitgezet. Als netwerkorganisatie moeten we vol aan de bak. Kunst en cultuur moeten voor meer mensen toegankelijk zijn. Hoe? Door inclusie te zien als een kans en hierop met aangepast aanbod en werkwijze in te spelen in goed samenspel met alle spelers in de stad en omgeving. Op die manier zijn we van meerwaarde voor een groter aantal inwoners.

 • Directeur/bestuurder: N Veenhuijzen

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Aan de leden van de Raad van Toezicht van stichting Scholen in de Kunst ontvangen enkel vacatiegeld. De vacatiegelden worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

 • Directeur is tevens bestuurder en het beloningsbeleid is conform CAO. De beloning van de directeur valt binnen het maximum wat daaraan wordt gesteld in het kader van de Wet Normering Topinkomens. De beloning van de directeur wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • CAO Kunsteducatie