SK_logo_CMYK - Kleinere variant
 • Stichting Scholen in de Kunst
 • 002981804
 • 220330_SIDK_jaarverslag_2021_vdef-gecomprimeerd-02c8410a
  220330_SIDK_jaarverslag_2021_vdef-gecomprimeerd-02c8410a220331_fin_jaarverslag_2021_SIDK_vdef_-ff925ab0
  220331_fin_jaarverslag_2021_SIDK_vdef_-ff925ab0
 • SBP Scholen in de Kunst_2018-2022
  SBP Scholen in de Kunst_2018-2022Standaardformulier ANBI 2021-0fec8101
  Standaardformulier ANBI 2021-0fec8101
 • Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

 • Postbus 1138
  3800BC Amersfoort

 • 0334673473
 • http://scholenindekunst.nl
 • info@scholenindekunst.nl
 • Kunst- en Cultuureducatie

 • Wij geloven dat cultuureducatie een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging maken we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk en delen we onze kennis en expertise. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Amersfoort.

 • Directeur/bestuurder: N Veenhuijzen

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Aan de leden van de Raad van Toezicht van stichting Scholen in de Kunst ontvangen enkel vacatiegeld. De vacatiegelden worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

 • Directeur is tevens bestuurder en het beloningsbeleid is conform CAO. De beloning van de directeur valt binnen het maximum wat daaraan wordt gesteld in het kader van de Wet Normering Topinkomens. De beloning van de directeur wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • CAO Kunsteducatie