ANBI

Waarom deze website?

Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Er komen een aantal nieuwe voorwaarden die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Met ingang van 1 januari 2014 moeten Algemeen nut beogende instellingen diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.

De Federatie Cultuur biedt de leden van de aangesloten koepelorganisaties ondersteuning bij het voldoen aan deze nieuwe wettelijke verplichtingen. Deze site doet dienst als internetportaal waarop de wettelijk verplichte gegevens van ANBI's kunnen worden vermeld.

VNPF
VSCD
NAPK

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Funenpark 1c
1018 AK Amsterdam

anbi at federatiecultuur . nl
Federatie Cultuur