De Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC) is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Wat is FC?

Culturele instellingen die overheidssubsidie ontvangen worden niet alleen maar op inhoudelijke kwaliteit beoordeeld, maar ook het bedrijfsmatige aspect wordt in toenemende mate in de beoordeling betrokken.

Nogal wat brancheorganisaties ondersteunen hun leden bij het streven naar goed werkgeverschap. Om aan die activiteiten een krachtiger stem te geven bundelt de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur deze organisaties.

Wie vormen de FC?

De onderstaande koepels zijn aangesloten bij de FC. Klik op een naam voor contactinformatie.
Cultuurconnectie
Koepel Opera
Museumvereniging
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)
Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF)
Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB)
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD)
Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO)