Logo alg Schalm CMYK alleen vierkant
 • Stichting Theater de Schalm

 • 002650976

 • Jaarrekening Theater de Schalm 2017-2018

  Jaarrekening Theater de Schalm 2017-2018
 • BELEIDSPLAN 2016-2019

  BELEIDSPLAN 2016-2019Kamer van Koophandel uitreksel 1-10-2017

  Kamer van Koophandel uitreksel 1-10-2017Jaarverslag Theater de Schalm 2017-2018

  Jaarverslag Theater de Schalm 2017-2018
 • http://prezi.com/vvqik4fpqpeo/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

 • Meiveld 3 5501 KA VELDHOVEN

 • 040-2537635

 • http://www.deschalm.com
 • info@deschalm.com

 • Motto van Theater de Schalm: De Schalm maakt jóu rijker! De Schalm is het professionele podium van Veldhoven voor artiesten, amateurgezelschappen en bedrijven. In essentie voegt De Schalm hiermee in cultureel opzicht grote betekenis toe aan het leven van inwoners van Veldhoven en omgeving, en draagt het theater bij aan een goed leef- en woonklimaat voor Veldhoven. De doelstellingen staan verder vermeld en uitgewerkt in het bijgevoegde beleidsplan.

 • Voor het volledige beleidsplan zie de bijlage. Het theater richt zich hierbij op de vier onderstaande kernpunten: 1. De Schalm wil laten dromen: Een andere werkelijkheid. Even ontsnappen aan het leven van alledag. Rust Met het comfortabel zitten in het pluche en het doven van de lichten in de zaal start voor de bezoeker van De Schalm een andere werkelijkheid op het podium. Een werkelijkheid die losstaat van het praktische leven van werk, van gezin, van zorgen of verveling. Een werkelijkheid, die opnieuw gevormd wordt en die de eigen werkelijkheid in perspectief zet. Waarin de bezoeker even weg kan dromen. 2. De Schalm wil dromen waar laten maken: De artiest op het podium zijn. Stralen. Je moment hebben. Letterlijk je droom waar maken. Theater de Schalm wil artiesten in Veldhoven (en regio) hun droom laten waarmaken door ze een podium te bieden, waarop ze dit kunnen realiseren. De Schalm heeft hierbij een faciliterende rol, én waar mogelijk een adviserende en creatieve rol. 3. De Schalm wil laten reflecteren Nadenken. Leren. Overwegen. Letterlijk terugstralen/kaatsen: Kunst zet mensen aan tot nadenken en herkenning. Een voorstelling confronteert, zet aan tot nadenken en tot spiegelen. De Schalm verrijkt het leven van haar bezoekers en gebruikers door het aanbieden van mooie podiumkunst. 4. De Schalm wil verbinden / ontmoeten / samen werken Elkaar zien. Samen zijn. Elkaar ontmoeten. Zie je in De Schalm: Theater de Schalm wil een plek zijn, die letterlijk en figuurlijk verbinding brengt. Een professionele locatie, die mensen bij elkaar en tot elkaar brengt. Een ontmoetingspunt voor jong en oud. En de plek waar mensen door hun kunsten te tonen in verbinding komen met de ander. De Schalm betekent ook letterlijk het verbindingselement ‘schakel’ . Een verdergaande samenwerking met de Bibliotheek, de muziekschool Art4U en Museum 't Oude slot staat ook hoog op de agenda. Hiertoe is een gezamenlijk beleiddsplan geschreven dat ook als bijlage is toegevoegd.

 • dhr. S.M. Bossers, directie en lid Raad van Toezicht dhr. L. de Groot, voorzitter Raad van Toezicht, mw. L.H.M. Borgers, lid Raad van Toezicht dhr. H. Coppens, lid Raad van Toezicht dhr. P. van der Dussen, lid Raad van Toezicht dhr. R. Seelen, lid Raad van Toezicht

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Raad van Toezicht is vrijwilligerswerk

 • Directeur ontvangt loon conform CAO Nederlandse Podia

 • CAO Nederlandse Podia