• Stichting de Schuur van Herpt
 • 859437528
 • j - 21 - Schuur van Herpt - 2022-08-25-598779e6
  j - 21 - Schuur van Herpt - 2022-08-25-598779e6
 • Beleidsplan Stichting de Schuur van Herpt
  Beleidsplan Stichting de Schuur van HerptActiviteitenoverzicht Stichting Schuur van Herpt 2018-2019-2020-8aeaedc1
  Activiteitenoverzicht Stichting Schuur van Herpt 2018-2019-2020-8aeaedc1
 • Idem

 • 06-53132511
 • https://denieuweschuur.nl
 • info@denieuweschuur.nl
 • Het realiseren en gebruiken van een (kleinschalig) podium en ook gebruiken als oefenruimte

 • De stichting tracht het doel te bereiken door:
  Het opzetten van een (kleinschalig) podium voor toneel, dans, muziek en woord
  Het organiseren van een oefenruimte voor jonge kunstenaars
  Het betrekken van geïnteresseerde mensen uit Herpt, de regio en van verder

 • Jan Tromp - voorzitter
  Pim van Bokhoven - penningmeester
  Hans Andersson - lid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Geen beloning

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Vooral vrijwilligers, maar ook inhuur van enkele freelancers