ADS
 • Stichting Aan de Slinger
 • 009173663
 • Verkorte jaarrekening Aan de Slinger 2020-49e18df5
  Verkorte jaarrekening Aan de Slinger 2020-49e18df5
 • TAdS Activiteitenplan 2021 01-1ebea77b
  TAdS Activiteitenplan 2021 01-1ebea77bstandaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol-aafaa10a
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol-aafaa10a
 • De Slinger 40 3995 DE Houten

 • 0306351024
 • http://www.aandeslinger.nl
 • info@aandeslinger.nl
 • Missie
  Aan de Slinger is een plaats waar mensen uit Houten graag zijn. Wij willen hen een omgeving bieden waar ze verrast worden, hun geest scherpen en hun dromen vinden en waarmaken.
  Doel
  Aan de Slinger is letterlijk en figuurlijk een centrum van kunst en cultuur. Er heerst een hoogfrequente kunst bedrijvigheid, actief en passief, op verschillende niveaus. Aan de Slinger vergroot de aantrekkelijkheid van de woongemeente Houten. Het draagt bij aan de cultuur concentratie in het stadshart en de ruimtelijke identiteit. En draagt bovendien bij aan de sociale cohesie, in het bijzonder de levendigheid in het centrum en in de hele gemeente Houten, inclusief de buitengebieden.

  Als uitgangspunt voor de communicatie is voor de volgende boodschap gekozen:

  “Voorstelling zien? Cursus volgen? Een leuk festival ergens in Houten? Kortom, cultuur in Houten? Dat is Aan de Slinger!”

  Aan de Slinger biedt een podium voor professionele theater-, dans-, muziek- en filmvoorstellingen, een podium voor amateurs en voor commerciële verhuur, exposities en meer. Wij organiseren festivals, cultuurkennis cafés en culturele projecten op bijzondere plekken in Houten en daarbuiten. Aan de Slinger biedt tevens diverse cultuureducatieve projecten en programma’s, onder andere op scholen, maar ook voor volwassenen. Ten slotte organiseren wij cursussen en faciliteren cursussen van derden.
  Aan de Slinger wil aanpakken en geen kansen laten liggen, we willen de mensen verrassen en we willen dat de bezoeker zich welkom voelt. Voorop staat dat we met kunst en cultuur willen zorgen dat de bezoeker en/of deelnemer zich laat meeslepen in zijn of haar verbeelding. Zich kan ‘verliezen’ in kunst en cultuur en meegevoerd wordt naar een wereld waar de tijd niet van belang is.

 • PROGRAMMA
  theater – De professionele programmering bepaalt voor een belangrijk deel de identiteit van het (theater)gebouw. De programmering bestaat uit kwalitatieve vrije producties (o.a. van Hummelinck Stuurman, Bos Theaterproducties) en uit voorstellingen gemaakt door de kleinere gesubsidieerde gezelschappen. Al jaren valt het ons op dat grote vrije producties graag bij ons te gast zijn (vaak met een montage en/of try-out) en de garantiesommen (break even) net betaalbaar zijn.
  Professionele programmering, uiteraard binnen de gestelde randvoorwaarden van de grootste subsidieverlener de gemeente Houten, kan alleen succesvol zijn en blijven wanneer deze is ingebed in het maatschappelijk leven van de stad en de regio. Dit vereist een uitstekende kennis van bestaande klanten en potentiële klanten. Hiervoor is onderzoek nodig en samenwerking met iedereen die zich bezighoudt met actieve kunstbeoefening. We merken dat het publiek in Houten steeds meer oog krijgt voor ons aanbod en er minder behoefte is om naar de stad Utrecht te gaan.
  Podiumkunsten
  In 2020 zijn er ruim 100 professionele voorstellingen geprogrammeerd waarvan de eerste helft van het kalenderjaar reeds is verschenen in de brochure 2019-2020. Het programma is een mix van muziek, cabaret, toneel, dans, jeugd en specials, groot en klein gemonteerd. We ontvangen van het Fonds Podiumkunsten ondersteuning voor het kwetsbare en/of gesubsidieerde aanbod van de professionele programmering (zoals bijvoorbeeld Suburbia, Conny Janssen Danst en Het Debuut).
  ‘Kwetsbaar’ heeft voor ons een tweeledige uitleg: voorstellingen die gemaakt worden door (jonge) makers die artistieke risico’s durven te nemen en/of voorstellingen met een groot financieel risico. Het laatstgenoemde risico speelt vrijwel altijd een rol bij de jeugd- en jongerenprogrammering (ons jeugdtheater-aanbod is vrijwel altijd van (rijks)gesubsidieerde gezelschappen) en bij relatief dure voorstellingen in de genres toneel, dans en muziektheater.
  Naast de professionele programmering vinden in de Theaterzaal ook de &Friends concerten plaats. Hierbij krijgen plaatselijke of regionale professionele pop- en/of jazzmuzikanten de gelegenheid een avondvullend programma samen te stellen. Ze nodigen hiervoor collega’s uit heel Nederland uit; artiesten die zij bewonderen of waar zij graag mee willen samenspelen.
  In de periode mei/juni worden in de Theaterzaal de meeste voorstellingen van Houtense gezelschappen gepresenteerd. In 2020 zullen we wederom minimaal 70 (amateur)voorstellingen van Houtense bodem faciliteren en ondersteunen op het gebied van theatertechniek, promotie, productie en kaartverkoop.
  Er is een mogelijkheid om komend seizoen (2019-2020) intensiever samen te werken met Bibliotheek Lek & IJssel. Er zijn verschillende voorstellingen die gebaseerd zijn op boeken, bijvoorbeeld ‘De tolk van Java’ en ‘Tonio’. In samenwerking met de bibliotheek is het mogelijk leesclubs te benaderen. De leden kunnen van te voren het boek lezen en daarna gezamenlijk de voorstelling bezoeken.
  In Aan de Slinger hebben wij sinds een paar jaar ook een Kleine Zaal, een intieme zaal voor 91 bezoekers. In deze Kleine Zaal organiseert de Houtense jazzgitarist Marc van Vugt sinds 2016 huiskamerconcerten. Ook is de zaal heel geschikt voor professionele voorstellingen van jonge cabaretiers/muzikanten/makers.
  Naast de voorstellingen in de Theater- en Kleine Zaal organiseert Aan de Slinger ook jaarlijks circa vijf voorstellingen op Landgoed Wickenburgh. Deze vinden plaats op donderdagen en zijn toegankelijk voor slechts 50 bezoekers. Een unieke setting.
  Er zijn dit jaar wat minder voorstellingen geprogrammeerd zodat er ruimte is voor actueel aanbod dat zich gedurende het seizoen aandient.
  Jongeren
  In het seizoen 2019-2020 willen we nog meer mensen en vooral meer jongeren (16-23 jaar) van ons theateraanbod laten genieten. We houden hier rekening mee in onze programmering. Ook bieden we al een aantal jaar de ‘last minute’ regeling: indien een voorstelling niet uitverkocht is, kunnen jongeren op vertoon van hun ID-kaart vanaf een kwartier voor aanvang aan de theaterkassa een kaartje kopen voor € 10,- (inclusief een drankje). Een manier om één van de drempels weg te nemen bij jongeren namelijk, ‘theater is te duur’. Naast het wegnemen van een drempel bieden we ook een extra motivatie om naar de voorstellingen te komen, in de vorm van meet & greets met jonge makers. Een ongedwongen ontmoeting met de artiest in de kleedkamer of foyer. De jonge makers krijgen bij ons een podium en proberen de jongeren aan ons theater te binden.
  Er wordt nauw samengewerkt met de verschillende middelbare scholen in Houten. Leerlingen bezoeken, bijvoorbeeld in het kader van Culturele & Kunstzinnige Vorming, regelmatig voorstellingen. In november 2020 is er een speciale culturele dag voor leerlingen van College de Heemlanden en het Wellantcollege (vmbo). De leerlingen volgen verschillende workshops. De workshops sluiten aan bij een voorstelling van een professioneel gezelschap. De voorstelling zelf bezoeken de leerlingen aan het eind van de dag. De last minute korting voor jongeren prijzen we ook aan op de middelbare scholen. Dit doen wij door middel van posters van niet-uitverkochte voorstellingen op te hangen in de scholen met de tekst ‘Voor € 10,- naar het theater!’
  Jeugd
  In 2020 bieden we ongeveer 20 voorstellingen voor kinderen van 2-12 jaar, en hun (groot)ouders. Het aanbod is verspreid door het jaar. Onze jeugdprogrammering bestaat altijd uit het kwalitatieve gesubsidieerde kleine zaal-aanbod. Er wordt in Nederland op zeer hoog niveau jeugdtheater gemaakt voor alle leeftijden. We programmeren vanuit de volle overtuiging dat je kinderen serieus moet nemen. De liefde voor theater begint bij een eerste ontmoeting en een eerste voorstelling.
  Voor de Lente-Uitjes en Herfststukjes, het jeugdaanbod in de voorjaars- en herfstvakantie, werken we samen met de theaters in de regio: Utrecht (Theater Kikker, SSBU en Podium Hoge Woerd) en Theater De Lieve Vrouw in Amersfoort. We organiseren een weekprogramma voor kinderen van 2-12 jaar waarbij naast de voorstellingen ook verschillende workshops, films, videopresentaties en andere extra’s worden aangeboden. Voor deze vakantieweken zoeken we ook samenwerking met Houtense BSO’s en het basisonderwijs.

  film - De filmprogrammering bij Aan de Slinger wordt door steeds meer bezoekers gewaardeerd. Minstens drie keer per week, op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond, draaien we films in onze Kleine Zaal. Maar vaak blijft het daar niet bij: populaire films worden een extra avond bijgeboekt. Maandelijks op woensdagochtend wordt een film uit het reguliere programma gedraaid tijdens de Filmclub, speciaal voor de (oudere) Houtenaar die ’s avonds laat liever niet meer de deur uitgaat. De samenwerking met de Protestantse Gemeente Houten, die in 2018 is ontstaan, zetten we ook voort met het Zin in film-programma: een serie films waar zingeving centraal staat. Alle films worden ingeleid door predikant ds. Martin Snaterse. En in juni vindt onze vertrouwde Buitenbioscoop weer plaats.
  Sinds 2017 wordt onze vrijwillige programmeringscommissie gecoacht door de professionele filmprogrammeur van o.a. Natlab, Agnietenhof en De Lawei. Dit levert een mooie kwaliteitsslag op.
  Randprogrammering film
  Regelmatig geven de geprogrammeerde films aanleiding voor een randprogramma. Een uitgebreide inleiding voorafgaand aan de film, een nagesprek of een Q&A met de maker.
  Peuterpret-, familie- en jeugdfilms
  Speciaal voor de jonge Houtenaren draait een aantal keer per seizoen een jeugdfilm. Soms een peuterfilm voor de hele kleintjes, waarbij de kleine op schoot mag en het licht een beetje aan blijft. Waarbij er na afloop geknutseld kan worden. Soms draaien we een stoere film voor de wat oudere kinderen. De films draaien in de schoolvakanties tijdens de Herfststukjes en Lente-Uitjes, of bijvoorbeeld op feestdagen.
  Februari Filmmaand
  Voor het tweede jaar op rij vindt in februari de ‘Februari Filmmaand’ plaats. Een maand waarin film extra aandacht krijgt, met Oscar-genomineerden, maar ook met vele extra's als inleidingen, meet & greets, workshops, lezingen en lekker eten en drinken. En natuurlijk IDFA on tour.

  Film & Food
  Al enkele keren eerder georganiseerd en een format dat we verder willen ontwikkelen: een (culinaire) film in combinatie met een diner of high-tea. De combinatie met een diner betekent dat er gelijktijdig een film wordt gekeken en een diner geserveerd. Men eet de gerechten die in de film vertoond worden, zodat het publiek proeft wat het ziet. Dit format zal in ieder geval terugkeren tijdens de Februari Filmmaand.

  cultuurmakelaar - Aan de Slinger onderhoudt structurele contacten binnen en buiten Houten, in de cultuursector en in alle relevante andere sectoren, zoals welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en sport. Dit leidt tot kennis delen, initiatieven, samenwerkingsvormen, cross-overs en bovenal natuurlijk inspiratie.
  Een belangrijke taak van een cultuurmakelaar is het doorlopend koppelen van partijen, bemiddelen en bruggen bouwen. Juist het aanjagen van nieuwe projecten, signaleren van ontwikkelingen en inspireren zijn waardevolle taken van de cultuurmakelaar.
  Bij de cultuurmakelaar komt veel informatie terecht die belangrijk is voor andere partijen. Hierbij valt te denken aan adressenbestanden, verslagen, persberichten, nieuws uit de regio, enz.
  De cultuurmakelaar houdt deze informatie up-to-date en stelt deze beschikbaar aan publiek en culturele (amateur)instellingen. Daarnaast worden formeel en informeel gesprekken met het culturele veld gevoerd.
  Op het gebied van subsidies is de afgelopen jaren veel veranderd voor de Houtense samenleving. Verenigingen krijgen niet een structurele jaarlijkse subsidie, maar moeten een projectsubsidie aanvragen. Daar zijn veel vragen over, die de cultuurmakelaar kan beantwoorden. Ook meelezen met aanvragen wordt op verzoek gedaan, hierin kan worden geadviseerd. Zo worden verenigingen gestimuleerd in hun zelfredzaamheid.
  Uit in Houten
  De cultuurmakelaar faciliteert de website UitinHouten.nl. Hier vinden inwoners uit Houten een overzicht van alle culturele activiteiten in de directe omgeving. Men kan ook zelf het eigen culturele aanbod toevoegen. Van festivals, cursussen en workshops, tot voorstellingen en exposities. Op de website staat ook een culturele kaart; een digitale plattegrond van Houten met daarop de gegevens van 200 cultuuraanbieders.

  events - Aan de Slinger wil zoveel mogelijk inwoners van Houten en omgeving in aanraking laten komen met kunst en cultuur. Dit bereiken wij door binnen het Houtense culturele veld te verbinden, initiëren, informeren en organiseren. Concreet organiseren we meerdere laagdrempelige festivals per jaar. Wij doen dit in Aan de Slinger, maar gebruiken ook de openbare ruimte, het buitengebied en zelfs de huiskamers van de Houtense inwoners zelf. De festivals zorgen voor een toegankelijke manier van het tonen van kunst en cultuur, en zorgen voor ontmoeting en cultureel ondernemerschap. Op de festivals is een breed multidisciplinair aanbod te zien en beleven, voor jong en oud.
  Loeren bij de Boeren
  Het festival Loeren bij de Boeren heeft helaas in 2019 niet kunnen plaatsvinden. De fondsenwerving bleef zo achter dat we het financiële risico niet hebben kunnen nemen. In 2020 hopen we alsnog het eerste lustrum te vieren op 5 juli 2020. Loeren bij de Boeren is een zomers festival met goede muziek, kinderactiviteiten en bijzonder locatietheater. Het festival vindt plaats in de kersenboomgaard van boer Vernooij en op Landgoed Wickenburgh. Het festival biedt een kans aan jong en lokaal talent, ondermeer met de talentenwedstrijd Krachtvoer. Bij het festival wordt ook een uitgebreid educatieprogramma ontwikkeld. Naar verwachting komen er 1500 bezoekers, in alle leeftijden.
  Gluren bij de Buren
  Gluren bij de Buren is een huiskamerfestival dat plaatsvindt in alle wijken van Houten. Op 4 oktober 2020 vindt alweer de 14e editie plaats. Verschillende huiskamers openen hun deuren voor publiek en bieden een podium aan muzikanten, dichters, dansers, beeldend kunstenaars en theatermakers. Van 13.00 tot 18.00 uur vinden er drie optredens plaats in elke woonkamer. Gluren bij de Buren is een gratis festival, mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige bijdragen van bezoekers op de dag zelf. Voor (een deel van) de programmering werken we samen met het Fringe Festival Amsterdam en met name met het Café Theater Festival Utrecht. Diverse voorstellingen van deze festivals worden tijdens onze festivals gepresenteerd.
  Extra’s rondom de voorstellingen
  We organiseren diverse extra’s zoals diners, een high tea, inleidingen, kleine muzikale optredens in de foyer en workshops. De extra’s komen tot stand vanuit een samenwerking tussen de horeca, programmering, gezelschappen en onze vrijwilligers. Waar nodig worden aanvullende tickets verkocht, zodat geen geld bijgelegd hoeft te worden op de extra’s.
  Houtense Cultuurtafel, Cultuurfeest
  Aan de Slinger is mede-initiatiefnemer van de Houtense Cultuurtafel. Na de werksessie over de nieuw te vormen cultuurvisie van gemeente Houten in november 2016, hebben een aantal organisaties en personen het initiatief genomen om regelmatig bij elkaar te komen. Hieruit volgde onder andere een jaarlijkse bijeenkomst onder de noemer ‘Cultuurfeest’ die plaatsvindt in de maand november. Het thema van het Cultuurfeest in 2020 is ‘cultuur en ouderen’, mede met het oog op het ouderen participatieproject ‘De Vlinder’. De Cultuurtafel organiseert het jaarlijkse Cultuurfeest, het evenement voor ontmoeting, uitwisseling, inspiratie en het vieren van successen. Daarnaast pakt de Cultuurtafel onderwerpen op als het Cultuurplein, de jeugdcultuurpas en het jeugdcultuurfonds.

  PRIORITERING EN KEUZES MAKEN
  Als belangrijkste taak zien wij het vasthouden, stabiliseren en verder verbreden van ons publiek. Daarbij blijven we ons aanbod toetsen aan de demografie van Houten.
  De activiteiten en projecten die Aan de Slinger initieert en mogelijk maakt, worden eerst intern getoetst aan een aantal criteria. Het is daarbij belangrijk om naar het volledige spectrum aan activiteiten van de organisatie te kijken (programmering, event, project, verhuring, foyer, onderhoud etc.) en tevens naar de spreiding binnen een seizoen.
  De activiteit met de hoogste score krijgt de hoogste prioriteit. Activiteiten met een lagere prioritering kunnen afvallen in het geval er vanwege capaciteit of om een andere reden keuzes moeten worden gemaakt.
  Naast onze kernwaarden zijn zes speerpunten voor deze strategieperiode geformuleerd. Wij hebben in al onze werkzaamheden hier speciaal aandacht voor. De kernwaarde Ondernemend is in de verwerking geen apart criterium geworden. De criteria ‘Maatschappelijk betrokken’ en ‘Bedrijfsvoering – interne organisatie’ omvatten de kernwaarde Ondernemend.

 • dhr. A. Berendse, directeur/bestuurder

  Raad van Toezicht
  Mw. M. Stigter, voorzitter
  Dhr. M. Dirksen
  Mw. T. Onink
  Dhr. D. Wennekes
  Dhr. J. Renskers

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Conform advisering VSCD

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals