ADS
 • Stichting Aan de Slinger

 • 009173663

 • jaarrrekening 2017 voor website

  jaarrrekening 2017 voor website
 • tads_Jaarverslag 2017_DEF_LR

  tads_Jaarverslag 2017_DEF_LRtads_jp2018_DEF_LR (1)

  tads_jp2018_DEF_LR (1)tads_Jaarplan 2019_DEF_LR

  tads_Jaarplan 2019_DEF_LR
 • De Slinger 40 3995 DE Houten

 • 0306351024

 • http://www.aandeslinger.nl
 • theater@aandeslinger.nl

 • Missie Aan de Slinger is hét centrum van cultuur, een cultuurconcentratie in het Houtense stadshart met nadruk op inspiratie, innovatie, presentatie, educatie en productie.

 • De missie vertaalt zich in een visie met zes pijlers: 1. theater, podiumkunsten 2. educatie 3. cultuur 4. back office 5. gebouwenbeheer 6. (zakelijke) verhuur 1) Theater, podiumkunsten Professionele programmering, uiteraard binnen de gestelde randvoorwaarden van de grootste subsidieverlener de gemeente Houten, kan alleen succesvol zijn en blijven wanneer deze is ingebed in het maatschappelijk leven van de stad en de regio. Dit vereist een uitstekende kennis van bestaande klanten en potentiële klanten. Hiervoor is onderzoek nodig en samenwerking met iedereen die zich bezighoudt met actieve kunstbeoefening. De professionele programmering bepaalt een belangrijk deel van de identiteit van het theatergebouw en kan niet los worden gezien van het geheel. In het seizoen 2016-2017 willen we nog meer jongeren van ons theateraanbod laten genieten. Indien een voorstelling niet uitverkocht is, kunnen zij op vertoon van hun ID-kaart vanaf een kwartier voor aanvang aan de theaterkassa een kaartje kopen voor € 10,-. Naast de lezingen die we organiseren op Landgoed Wickenburgh, presenteren we op vijf donderdagen in het seizoen ook een voorstelling op het landgoed. Hiervoor zijn telkens slechts 50 kaarten beschikbaar; een unieke setting. Ook in 2017 zullen we wederom bijna 70 (amateur)voorstellingen van Houtense bodem faciliteren en ondersteunen op het gebied van theatertechniek, promotie, productie en kaartverkoop. 2) Educatie Kunst- en cultuureducatie manifesteert zich binnen alle pijlers van de organisatie. Het omvat de breedte, van het zelf actief bezig zijn met één van de kunstdisciplines, tot het presenteren op een podium. Van het informeren en het stimuleren van jeugd en jongeren, tot het initiëren van educatieve projecten in samenwerking met lokale partners en het onderwijs. Kunst- en cultuureducatie draagt bij aan de zelfontplooiing van de inwoners van Houten en uit zich binnen de organisatie in twee hoofdstromen, namelijk: 1) ontwikkeling en kennisoverdracht (tweede lijn) a) eigen expertise onderhouden en ontwikkelen op het gebied van kunst- en cultuureducatie, met bijzondere aandacht voor digitale producten en diensten b) continu ontwikkelen van nieuwe methodieken en diensten op het gebied van muziekonderwijs, kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitswaarborging. Hierbij ligt het initiatief bij het HMC, onze samenwerkingspartner c) aanbod van kunst actief ontsluiten en vraag en aanbod bij elkaar brengen d) aanspreekpunt zijn voor en samenwerken met het onderwijs (waaronder brede scholen), de culturele en maatschappelijke instellingen, gevestigde professionele docenten en organisaties en lokale amateurkunst- en vrijwilligersorganisaties. 2) initiëren en produceren (eerste lijn). In 2017 zal de grootste nadruk liggen op het nieuwe verdiepingsprogramma voor de basisscholen. 3) Cultuur Cultuur. Een naam die veel kan omvatten en dat is precies waar we naar gezocht hebben. Het behelst: a) portal De site Uit in Houten is vernieuwd en er is een mobiele versie ontwikkeld, dit ter vervanging van de door de bezuinigingen verdwenen papieren Uitladder. Voor het Trefpunt voeren wij wekelijks redactie voor de gehele cultuurpagina, inclusief uitgaansladder. We blijven zoeken naar verdere samenwerking met andere organisaties die vrijwel gelijke sites hebben of beogen. b) netwerken Aan de Slinger onderhoudt structurele contacten binnen en buiten Houten, in de cultuursector en in alle relevante andere sectoren, zoals welzijn, onderwijs, bedrijfsleven en sport. Dat leidt tot kennis delen, initiatieven, samenwerkingsvormen, cross-overs en allerhande inspiratie. c) evenementen Zie de uitwerking in de 'conceptplannen'. 4) Back office Aan de Slinger werkt continu aan kostenbesparingen. Zo stappen we over naar VOIP bellen en dito telefooncentrale. We hebben de advertentieverkoop van de brochure succesvol zelf ter hand genomen. We kunnen constateren dat Aan de Slinger op veel gebieden zeer efficiënt werkt, bijvoorbeeld met het kassasysteem, automatisering, inkoop en verzekeringen etc. Er zijn voor ons op korte termijn geen verdere besparingen mogeljk. Sinds 1 januari 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst met het Houtens Muziek Collectief. De positieve effecten (inhoudelijk) zijn zichtbaar geworden in verschillende activiteiten zoals workshops en projecten specifiek voor ouderen. 5) Gebouwenbeheer In 2017 gaan we verder met energiebesparing. De eenvoudigste besparingen zijn inmiddels uitgevoerd. We gaan de foyerinrichting aanpakken, onderzoek doen naar een extra trap in de foyer en een vast podium realiseren in de foyer. 6) (Zakelijke) verhuur De gevolgen van de afname van het aantal leerlingen van het Houtens Muziek Collectief zijn (ook) voor ons goed merkbaar in de verhuur van de lokalen. De vraag naar het huren van de zaal lijkt zich te herstellen; bedrijven durven weer naar buiten te treden en locaties te huren. Wij blijven 'unique selling points' communiceren naar onze potentiële huurders.

 • dhr. A. Berendse, directeur/bestuurder Raad van Toezicht Mw. M. van Buren, voorzitter Dhr. M. Dirksen Mw. J. Wetzer Dhr. D. Wennekes

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Conform advisering VSCD

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals