Logo Jazz NL
 • Stichting Jazz NL
 • 817599733
 • Jaarrekening 2022 - Stichting Jazz NL
  Jaarrekening 2022 - Stichting Jazz NL
 • Bestuursverslag Stichting Jazz NL 2022
  Bestuursverslag Stichting Jazz NL 2022Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
  Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
 • Hamersveldseweg 84a
  3833 GT Leusden

 • 033-4557 199
 • https://jazznl.com/
 • info@jazznl.com
 • Het initiëren en uitvoeren van projecten die bijdragen aan het verstevigen en uitbouwen van het (inter)nationale netwerk en de infrastructuur van de Nederlandse jazzsector, ter verbetering van de professionaliteit van deze sector en het creëren van werkgelegenheid voor de Nederlandse jazzmusici en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • Organisatie van o.a. World Jazz Network, Jazz Expeditions, Round Midnight Orchestra, International Jazz Laureate Festival, Sumui Summer Jazz

 • - M. Peek (voorzitter)
  - A.J. Verheggen (secretaris)
  - S. Rozier (penningmeester)
  - A. Beets (algemeen bestuurslid)
  - E.M. van der Molen (algemeen bestuurslid)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De Stichting heeft een onbezoldigd bestuur.

 • Geen vergoeding

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Geen vergoeding