Amersfoort Jazz-77913b3c
 • Stichting Amersfoort Jazz
 • 802382186
 • Financiële verantwoording 2023 - Stichting Amersfoort Jazz
  Financiële verantwoording 2023 - Stichting Amersfoort Jazz
 • Amersfoort Jazz - Projectplan 2021-2024
  Amersfoort Jazz - Projectplan 2021-2024Bestuursverslag Amersfoort Jazz 2023
  Bestuursverslag Amersfoort Jazz 2023Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2023 - Amersfoort Jazz
  Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2023 - Amersfoort Jazz
 • Hamersveldseweg 84a
  3833GT Leusden

 • 0653289254
 • https://www.amersfoortjazz.nl/
 • info@amersfoortjazz.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  Het scheppen en bevorderen van de belangstelling voor de jazzmuziek.

  De stichting probeert dit doel o.a. te verwezenlijken door:
  - het organiseren van jazz-concerten;
  - het uitgeven van documentatie over jazzmuziek.

 • Amersfoort Jazz bouwt aan een internationaal World Jazz ecosysteem waarin artistiek talent tot wasdom komt, waarin intimiteit en verwondering het publiek verbindt met de muziek, met de stad en met elkaar en waarin internationale professionals elkaar ontmoeten in een wederkerige verbintenis. Zodoende groeit Amersfoort Jazz uit tot het festival voor de nieuwe generatie jazzmusici.

  Amersfoort Jazz wil een kweekvijver zijn voor makers en talent.

  Festival Amersfoort Jazz kiest er expliciet voor om jazz als international uiting van cultuur centraal te stellen op een passend podium. Er wordt bewust voor een periode gekozen waarin het aantal jazzfestivals in Nederland afneemt om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

 • - M.J. van der Moolen (voorzitter)
  - J.B.W. van Bijlert (secretaris/penningmeester)
  - M.P. Twilt (algemeen bestuurslid)
  - I.F.J. Calister (algemeen bestuurslid)
  - L. Steffens (bestuurssecretaris)

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De bestuursleden ontvangen geen beloning, maar krijgen slechts een vergoeding van de door hen werkelijk gemaakte kosten.

 • - Directie en sommige medewerkers worden betaald voor hun werkzaamheden, overeenkomstig hetgeen in de sector gebruikelijk is.
  - Vrijwilligers worden niet betaald

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals