LOGO
 • Stichting 't Beest
 • NL850663106B01
 • ambi financiele jaarrekening 2018
  ambi financiele jaarrekening 2018
 • Beest Infomag-2
  Beest Infomag-2Beleidsplan Podium 't Beest 2017-2020
  Beleidsplan Podium 't Beest 2017-2020
 • Beestenmarkt 3
  4461 CS GOES

 • 0113-228142
 • http://www.tbeest.nl
 • info@tbeest.nl
 • Stichting 't Beest heeft ten doelstelling een bijdrage te leveren aan de ontpooiing van voornamelijk jongeren op het cultureel gebied, waartoe de stichting zelf culturele activiteiten organiseert, dan wel bijdrage levert aan culturele activiteiten of anderzins mensen of groepen van mensen ondersteunt bij hun culturele activiteiten.

 • - organiseren van concerten popmuziek in brede zin
  - vervullen van de functie van filmhuis
  - organiseren van voorstellingen muziek/ theater
  - het in stand houden vaneen jeugdtheaterschool
  - bieden van oefenruimtes
  - exploiteren van muziekcafe
  - het aangaan van samenwerkinsafspraken met anderen ten behoeve van het realiseren van haar doelstelling
  - kweekvijver voor jongeren op gebied van theater/ muziek ( educatie)

 • Voorzitter
  P. Inklaar
  Secretaris
  K. Messbauer
  Penningmeester
  G. van Tiel
  Lid
  B. Smeels
  M.W. Oostdijk

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Inschaling/salaris conform de CAO Nederlandse Podia en -Festivals.

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals