• Stichting Motel Mozaïque
 • 8135.81.540
 • Jaarrekening Motel Mozaique 2020 - publicatie-00b565ae
  Jaarrekening Motel Mozaique 2020 - publicatie-00b565ae
 • Bestuursverslag MOMO 2020-2b0b092a
  Bestuursverslag MOMO 2020-2b0b092aMOMO meerjarenbeleidsplan - 2021-2024-7ef06ca7
  MOMO meerjarenbeleidsplan - 2021-2024-7ef06ca7
 • Postbus 32, 3000 AA Rotterdam

 • 0104137918
 • http://www.motelmozaique.nl
 • info@motelmozaique.nl
 • De stichting heeft ten doel:
  - het organiseren van culturele activiteiten in de meest ruime zin van het woord;
  - het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: het organiseren van een groot muziek- en kunstenfestival in april, naast het organiseren van diverse andere optredens in de stad Rotterdam.

 • Voorzitter: D. Molenaar
  Penningmeester: H. van Faassen
  Lid: E.M. Lesuis
  Lid: S. Ben Messaoud
  Lid: V.E. Taapken
  Lid: V.S. Luijendijk

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 • - Directie en sommige medewerkers worden betaald voor hun werkzaamheden, overeenkomstig hetgeen in de sector gebruikelijk is.
  - Vrijwilligers worden niet betaald

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals
 • - Directie en sommige medewerkers worden wel betaald voor hun werkzaamheden, overeenkomstig hetgeen in de sector gebruikelijk is.
  - Vrijwilligers worden niet betaald