• Stichting Motel Mozaïque

 • 8135.81.540

 • J 2018 - publicatie

  J 2018 - publicatieJ 2019 Publicatie

  J 2019 Publicatie
 • Bestuursverslag 2018

  Bestuursverslag 2018Bestuursverslag 2019 MoMo DEF

  Bestuursverslag 2019 MoMo DEF
 • Postbus 32, 3000 AA Rotterdam

 • 0104137918

 • http://www.motelmozaique.nl
 • info@motelmozaique.nl

 • De stichting heeft ten doel: - het organiseren van culturele activiteiten in de meest ruime zin van het woord; - het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: het organiseren van een groot muziek- en kunstenfestival in april, naast het organiseren van diverse andere optredens in de stad Rotterdam.

 • Voorzitter: D. Molenaar Penningmeester: H. van Faassen Lid: E.M. Lesuis Lid: S. Ben Messaoud Lid: V.E. Taapken Lid: V.S. Luijendijk

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 • - Directie en sommige medewerkers worden betaald voor hun werkzaamheden, overeenkomstig hetgeen in de sector gebruikelijk is. - Vrijwilligers worden niet betaald

 • CAO Nederlandse Podia en -Festivals

 • - Directie en sommige medewerkers worden wel betaald voor hun werkzaamheden, overeenkomstig hetgeen in de sector gebruikelijk is. - Vrijwilligers worden niet betaald