• Stichting Cultureel Centrum De Effenaar
 • 002654106
 • Anbi Jaarrekening 2022 Effenaar
  Anbi Jaarrekening 2022 Effenaar
 • publicatieplicht De Effenaar 2022 ANBI
  publicatieplicht De Effenaar 2022 ANBIActiviteitenverslag De Effenaar 2022
  Activiteitenverslag De Effenaar 2022
 • Dommelstraat 2, 5611 CK Eindhoven

 • 040-2448861
 • http://www.effenaar.nl
 • info@effenaar.nl
 • Zie bijlage bijlage publicatieplicht

 • Zie bijlage activiteitenverslag

 • Zie bijlage Anbi jaarrekening 2022

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directie ontvangt een salaris volgens de salarisregeling van De Effenaar.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De Effenaar volgt de CAO van de poppodia en festivals.