HOF.logo.014
 • Stichting Huub Oosterhuis Fonds

 • 853933959

 • publicatie cijfers 2018 - Huub Oosterhuis Fonds

  publicatie cijfers 2018 - Huub Oosterhuis Fonds
 • Beleidsplan 2018-2019 - Stichting Huub Oosterhuis Fonds

  Beleidsplan 2018-2019 - Stichting Huub Oosterhuis Fondsactiviteiten 2018-2019

  activiteiten 2018-2019
 • Gebouw De Rode Hoed Keizersgracht 102 1015 CV Amsterdam

 • 0634336822

 • http://huuboosterhuis.nl/stichting-huub-oosterhuis-fonds
 • info@huuboosterhuis.nl

 • De instelling heeft als doel bij te dragen aan de verspreiding en behartiging van het gedachtegoed en oeuvre van Huub Oosterhuis. Daartoe ondersteunt de stichting ook projecten van Ekklesia Amsterdam en het compositiefonds.

 • Stichting Huub Oosterhuis Fonds is een ideële organisatie met als doel bij te dragen aan de verspreiding en behartiging van het gedachtegoed en oeuvre van Huub Oosterhuis. Dit doen zij onder meer door het uitbrengen van diverse speciale boeken met daarin teksten en tekeningen van Huub Oosterhuis. Verder ondersteunt de stichting ook projecten van Ekklesia Amsterdam, waarin het gedachtegoed van Huub Oosterhuis is neergeslagen, en het compositiefonds.

 • Voorzitter: Elte Rauch Secretaris: Ruth van den Born Penningmeester: Anja ten Klooster Bestuurslid: Kees Kok Bestuurslid: Ad van Nieuwpoort Het bestuur is gezamenlijk bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen.

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • n.v.t.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Er is geen personeel.