• Stichting Dordrechts Museum 1842-1992
 • 815437390
 • Financiele verantwoording
  Financiele verantwoording
 • Activiteitenoverzicht 2019-2022 Dordrechts Museum
  Activiteitenoverzicht 2019-2022 Dordrechts MuseumBeleidsplan Stichting Dordrechts Museum 1842
  Beleidsplan Stichting Dordrechts Museum 1842
 • KVK 41120696

 • Museumstraat 32
  3311 XP Dordrecht

 • +31 (0)78 770 8708
 • http://www.dordrechtsmuseum.nl
 • info@dordrechtsmuseum.nl
 • 1. Het financieren alsmede op andere wijze steunen van activiteiten van het Dordrechts Museum en in het belang van dit museum werkzaam te zijn.
  2. Van het doel is uitdrukkelijk uitgesloten financiële bijdragen aan al datgene dat gerekend kan worden te behoren tot de tussen de overheid en het Dordrechts Museum bestaande financieringsnormen, in de meest ruime zin genomen.
  3. Zij tracht dit doel te bereiken door het (doen) verwerven van middelen ter verwezenlijking van haar doelstelling onder meer door het bijeenbrengen van gelden uit giften en donaties, inzamelingen en sponsoring en het verkrijgen van schenkingen, erfstellingen en legaten.

 • Historisch besef en gevoel voor schoonheid via de kunsten verrijkt het leven van mensen en kan zo bijdragen aan een betere samenleving. Met het verzamelen, behouden en beheer van de collectie Dordrecht en het delen van deze (schilder)kunst met een zo breed mogelijk publiek, dragen we daaraan bij.
  Met tentoonstellingen en activiteiten streven we ernaar dat bezoekers genieten van kunst en kennis daarover opdoen.
  Het museum is er voor iedereen en om deze inclusiviteit ten toon te spreiden, ontplooien we activiteiten voor specifieke doelgroepen.

 • Voorzitter Peter Schoon
  Secretaris Henk van Capelleveen
  Penningmeester Marc Opstal

  In 2020 worden nieuwe bestuursleden gekozen.

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Er is geen directeur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Er is geen personeel.