NVBT_logo
 • Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen
 • 816339880
 • Publicatie jaarrekening NVBT 2017
  Publicatie jaarrekening NVBT 2017PUBL Jaarrekening NVBT 31-12-2018
  PUBL Jaarrekening NVBT 31-12-2018
 • Jaarverslag 2017
  Jaarverslag 2017PUBL Bestuursverslag 2018
  PUBL Bestuursverslag 2018
 • Van der Lindenlaan 125
  1217 PJ Hilversum

 • 035 - 623 11 23
 • http://www.botanischetuinen.nl
 • NVBT-bestuur@botanischetuinen.nl
 • Belangenbehartiging en promotie van de gezamenlijke Botanische Tuinen.
  Leden faciliteren hun levende collecties uit te breiden, te verbeteren en wetenschappelijk te beheren.
  Leden stimuleren hun kennis en collecties verder te ontsluiten.
  Bedreigde plantensoorten te kweken, te behouden, te beschermen en het publiek daarover te informeren.
  Een zo duurzaam mogelijk bedrijfvoering van de leden te stimuleren.

 • Het beleidsplan geeft aan op welke manier de aangesloten tuinen de doelstellingen van de NVBT kunnen verwezenlijken.

 • J. van Ruiten, voorzitter
  D. lodder, penningmeester
  R. Ek
  M. Boersma
  J. Schaminée
  S. Veldman

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De Nederlands Vereniging van Botanische Tuinen heeft geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening