• Stichting Visserijmuseum Zoutkamp
 • 805121778
 • balans 2012
  balans 2012
 • Jaarverslag Visserijmuseum 2012
  Jaarverslag Visserijmuseum 2012Beleidsplan 2013-2018
  Beleidsplan 2013-2018
 • 0595 401957
 • http://www.visserijmuseum.com
 • info@visserijmuseum.com
 • Zoutkamp en de visserij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het museum vertelt het verhaal van die Zoutkamper visserij in verleden en heden.
  Middels de vaste tentoonstelling, de jaarlijks wisselende thema-exposities, de inzet van de twee museumschepen en de demonstraties garnalenpellen en visbakken biedt het museum een educatief, spannend en afwisselend programma aan een breed publiek en draagt het bij aan de ontwikkeling van het toerisme in het dorp en zijn omgeving.

 • De inrichting, de presentatie van de collectie en de verdere activiteiten van het museum dienen
  aantrekkelijk te zijn voor bezoekers van jong tot oud. Het museum spant zich in om zijn gasten een mooi,educatief, spannend en afwisselend aanbod te bieden.
  De museumschepen ZK 4 en ZK 31 en de demonstraties van de garnalenpelsters en visbakkers worden ingezet als museumactiviteit. Zij dienen een tweeledig doel, te weten: Het op een actieve wijze bieden van informatie over de geschiedenis van Zoutkamp en een manier om inkomsten te genereren.
  In het verlengde van de onafhankelijke aard van de Zoutkamper visserijgemeenschap streeft het
  Visserijmuseum naar een financiële onafhankelijkheid van overheden. Het museum kent geen betaalde functionarissen. Bestuursleden en medewerkers zijn allen vrijwilligers, ieder met een eigen deskundigheid en een eigen relatienetwerk. Het bestuur wil het museumbeheer en de inspanningen met onbetaalde krachten
  consolideren.
  Om de vele vrijwilligers te blijven binden aan het museum streeft het bestuur ernaar om een gastvrije, uitdagende omgeving voor vrijwilligers te creëren, met belangstelling voor ieders ideeën en voorstellen die passen binnen de missie en doelstellingen van het museum.
  Zie bijgevoegd beleidsplan voor meer informatie.

 • Berend Zwart (voorzitter), Henk Rothe (secretaris), Jan van Wieren (penningmeester), Eppo Lukkien, Dirk Lukkien, Jan Gerdez

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De stichting heeft geen directeur.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het Visserijmuseum draait voor 100% op vrijwilligers. Deze vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.