LOGO Belvedere web groot
 • Stichting Depot Museum Belvédère
 • 8576.45.286
 • JAARVERSLAG 2022 SDMB
  JAARVERSLAG 2022 SDMB2022_SDMB_standaardformulier publicatieplicht
  2022_SDMB_standaardformulier publicatieplicht
 • Beleidsplan Stichting Depot Museum Belvedere
  Beleidsplan Stichting Depot Museum BelvedereJAARVERSLAG 2022 SDMB
  JAARVERSLAG 2022 SDMB
 • https://www.museumbelvedere.nl/meerjarenplan/

 • Postbus 99
  8440 AH Heerenveen

 • 0513-644999
 • http://www.museumbelvedere.nl
 • info@museumbelvedere.nl
 • De stichting heeft ten doel het beheer van en de beschikking over (geschonken) kunstvoorwerpen ten behoeve van Museum Belvédère te Oranjewoud of een andere door het bestuur aan te wijzen rechtspersoon met een soortgelijke doelstelling als Museum Belvédèreen het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Zie bijlage 'Beleidsplan Stichting Depot Museum Belvédère'.

 • Dhr. S.Y. Leistra
  Voorzitter

  Mevr. B.E.E. Hoekstra-Greve
  Secretaris

  Dhr. P. Rienks
  Penningmeester

  Mevr. T.A.T. Arends
  Bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de instelling.

 • Stichting Museum Belvedere Oranjewoud heeft geen werknemers in dienst.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Stichting Museum Belvedere Oranjewoud heeft geen werknemers in dienst.