LOGO Belvedere web groot
 • Stichting Depot Museum Belvédère

 • 8576.45.286

 • Financiele verantwoording st depot museum belvedere

  Financiele verantwoording st depot museum belvedere
 • Beleidsplan Stichting Depot Museum Belvedere

  Beleidsplan Stichting Depot Museum BelvedereJAARVERSLAG 2018 St-Depot-Museum Belvedere

  JAARVERSLAG 2018 St-Depot-Museum Belvedere
 • Postbus 99 8440 AH Heerenveen

 • 0513-644999

 • http://www.museumbelvedere.nl
 • info@museumbelvedere.nl

 • De stichting heeft ten doel het beheer van en de beschikking over (geschonken) kunstvoorwerpen ten behoeve van Museum Belvédère te Oranjewoud of een andere door het bestuur aan te wijzen rechtspersoon met een soortgelijke doelstelling als Museum Belvédèreen het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Zie bijlage 'Beleidsplan Stichting Depot Museum Belvédère'.

 • E.J. Rotshuizen Voorzitter H.F. van der Palm Secretaris J.G.M. Koppers Penningmeester

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Het bezoldigingsbeleid past bij het karakter van de instelling.

 • Stichting Museum Belvedere Oranjewoud heeft geen werknemers in dienst.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • Stichting Museum Belvedere Oranjewoud heeft geen werknemers in dienst..