logo MDRV
 • Stichting Museum De Ronde Venen
 • 806486302
 • JR2013
  JR2013JR 2014
  JR 2014
 • Jaarverslag 2013 def LR
  Jaarverslag 2013 def LRJaarverslag 2014 def LR
  Jaarverslag 2014 def LRJaarverslag 2015 def LR
  Jaarverslag 2015 def LR
 • Herenweg 240
  3645 DW Vinkeveen

 • 0297-262223
 • http://www.museumderondevenen.nl
 • info@museumderondevenen.nl
 • De stichting stelt zich ten doel het inrichten, beheren en exploiteren van een museum teneinde het cultuurhistorisch erfgoed van de woongemeenschappen in de gemeente De Ronde Venen te bewaren. Dit wil zij bereiken door:
   het beheren, exposeren, uitbreiden, conserveren en bewaren van het museum;
   het exposeren, verzamelen, conserveren en bewaren van voorwerpen met betrekking tot de lokale geschiedenis, de folklore en de volkskunst;
   het geven van informatie en voorlichting alsmede de educatieve begeleiding van museumbezoekers;
   het vernieuwen van de kennis en het verlevendigen van de belangstelling met betrekking tot ontginningen, de veenderij, de visserij, het boerenbedrijf, de droogmakerijen, de ambachten, de handel, en alle andere aspecten van de lokale historische cultuur.

 • Museum De Ronde Venen wil op professionele wijze inzicht bieden in het veranderingsproces van het landschap van het Utrechtse veenweidegebied en de rol van de mens daarin. Dit doet het museum door het cultuurhistorisch erfgoed met betrekking tot het veenweidegebied, waarvoor De Ronde Venen exemplarisch is, te verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, documenteren, en bekendheid te geven aan de materiële en immateriële getuigenissen voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

 • Het bestuur van het Museum De Ronde Venen bestaat uit:
  • dhr. J.M. van Breukelen, voorzitter
  • dhr. A. Dekker, secretaris
  • dhr. A.H. van der Zon, penningmeester
  • dhr. J.F.A. Kneppers
  • mw. C.J.M. van Zijl
  • dhr. C.M.M. Straver

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Museum volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.