Nieuwlogo Biesboschmuseum zonder tekst
 • Stichting Biesbosch MuseumEiland
 • 801293571
 • Financieel verslag 2022 Stichting Horeca Biesbosch Museum getekend verkleind
  Financieel verslag 2022 Stichting Horeca Biesbosch Museum getekend verkleindFormulier + jaarverslag 2022 St Beheer BME
  Formulier + jaarverslag 2022 St Beheer BMEFormulier + jaarverslag 2022 St BME
  Formulier + jaarverslag 2022 St BME
 • Jaarverslag Biesbosch Museum 2022Def2605 verkleind
  Jaarverslag Biesbosch Museum 2022Def2605 verkleind
 • nvt

 • Hilweg 2
  4251 MT Werkendam

 • 0183-504009
 • https://biesboschmuseumeiland.nl
 • info@biesboschmuseumeiland.nl
 • De bevordering van de oprichting, instandhouding en uitbreiding van een museum voor de Biesbosch en het bevorderen van al hetgeen daarvoor dienstig is, daar­ mee samenhangt of daaraan verwant is, één en ander in de ruimste zin.

 • Zie beleidsplan 2012-2016:
  -Het kwalitatief op peil houden van de expositie 'Over leven in de Biesbosch' -Het creëren van een optimale ontmoetings-(werk)plek voor partijen die werken in de Biesbosch
  -Het ontwikkelen van het Biesbosch MuseumEiland als educatieve bestemming -Fysieke en sociale duurzaamheid: in de bedrijfsvoering wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de fysieke omgeving.

 • Bestuur:
  Voorzitter Dhr. Y.C.M.G de Boer
  Penningmeester Dhr. drs. R. van Diem
  Secretaris Dhr. G.W.M. Lenders
  Bestuurslid Mevr. M.A. Hakkers

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding conform de regels van de Belastingdienst.

 • De directeurs zijn in loondienst van de Stichting Biesbosch Museum en wordt beloond vanuit de Museum-cao structuur; secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook van toepassing.

 • Museum CAO
 • De beloningsstructuur van de Museum-cao wordt gevolgd; secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook van toepassing.