BDM_logo_onder
 • Stichting Belastingmuseum prof. dr. van der Poel
 • 002770271
 • fin.geg. balans 31-12-2023
  fin.geg. balans 31-12-2023fin.geg. v- en w 31-12-2023
  fin.geg. v- en w 31-12-2023
 • jaarverslag 2023
  jaarverslag 2023
 • nvt

 • Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam

 • 088-1514904
 • http://www.bdmuseum.nl
 • info@bdmuseum.nl
 • Art. 2 statuten 17 mei 2022 Rotterdam:

  a. het in stand houden van de cultuur-historische verzameling waarvoor de oprichter der stichting de heer Johannes van der Poel de basis legde, bestaande uit voorwerpen alsmede het digitale en immateriële erfgoed van belang voor de historie van de overheidsfinanciën in het algemeen en van de belastingen en douane in het bijzonder evenals zaken die samenhangen met financiële bewustwording in de meest brede zin van het woord; daaronder begrepen voorwerpen en verhalen (immaterieel erfgoed) zowel digitaal, fysiek als audio en visuele opnames.
  b. het aanvullen van de verzameling met daarin passende voorwerpen van cultuur-historische waarde;
  c. het aanwakkeren van de belangstelling in de historie van de overheidsfinanciën, belastingen, douane en financiële bewustwording onder meer door de verzameling en de documentatie te ontsluiten en voor het publiek open te stellen;
  alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk is.

 • Het beleidsplan (MJP) vormt een richting, een houvast.

  Kort samengevat komt het neer op:
  -behouden en beheren van het erfgoed van de Nederlandse belastingen
  - meer samenwerking met andere onderwijs/erfgoed instellingen
  - verdere digitalisering van de collectie ter ontsluiting op het internet
  -up-to-date brengen van de collectieregistratie
  -aanboren van nieuwe doelgroepen
  -uitbouwen educatieve activiteiten
  -maken van tentoonstellingen
  -participeren in maatschappelijke projecten

 • mw. mr. N. van Schelven (voorzitter)
  dhr. drs. P. Smink (vice voorzitter)
  dhr. mr. J. Hermans secretaris/penningmeester
  dhr. A. Jager (directeur DSLO)
  dhr. M. Fluit MBA
  mw. drs. J. Steenhuis
  dhr. prof. dr. J.P. Boer
  dhr. J. Kamp, vertegenwoordiger Vrienden Stichting

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • Mevrouw N. van Schelven is DG Douane
  De heer P. Smink is DG Belastingdienst
  De heer A. Jager is directeur DLSO (onderdeel Douane)

  Deze hierboven genoemde bestuursleden zijn in dienst van het Rijk en ontvangen een salaris cf hun inschaling.

  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk.

 • De directeur de heer F. Fox is in dienst van het Rijk en ontvangt een salaris cf zijn inschaling.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het vaste personeel is in dienst van het Rijk en is zodoende rijksambtenaar