BDM_logo_onder
 • Stichting Belastingmuseum prof. dr. van der Poel
 • 002770271
 • Fin.geg. Balans 31-12-2020-e5e34fd2
  Fin.geg. Balans 31-12-2020-e5e34fd2Fin.geg. V- en W 31-12-2020-5a119f96
  Fin.geg. V- en W 31-12-2020-5a119f96
 • BDM-JAAR2020-4f2f462a
  BDM-JAAR2020-4f2f462a
 • nvt

 • Parklaan 14-16, 3016 BB Rotterdam

 • 088-1514904
 • http://www.bdmuseum.nl
 • info@bdmuseum.nl
 • Art. 2 statuten 24 mei 2003 Rotterdam:

  a. het in stand houden van de cultuur-historische verzameling door de oprichter der stichting, de heer Johannes van der Poel, bijeengebracht, bestaande uit voorwerpen van belang voor de historie van de overheidsfinanciën in het algemeen en van de belastingen in het bijzonder daaronder; begrepen voorwerpen die betrekking hebben op staats- en bewindslieden of op ambtenaren die bemoeienis hebben of gehad hebben met de overheidsfinanciën
  b. het aanvullen van de verzameling met daarin passende voorwerpen van cultuur-historische waarde;
  c. het zoveel mogelijk voorkomen dat voor de geschiedenis en studie van de overheidsfinanciën van belang zijnde voorwerpen te gronde gaan;
  d. het aanwakkeren van de belangstelling in de historie van de overheidsfinanciën onder meer door de verzameling, de bibliotheek en de documentatie te ontsluiten en voor het publiek open te stellen;
  alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk is.

 • Het beleidsplan vormt een richting, een houvast voor de jaren tot en met 2018. Het plan is in november 2013 door het bestuur vastgesteld.

  Kort samengevat komt het neer op:
  -behouden en beheren van het erfgoed van de Nederlandse belastingen
  - meer samenwerking met andere onderwijs/erfgoed instellingen
  - verdere digitalisering van de collectie ter ontsluiting op het internet
  -up-to-date brengen van de collectieregistratie
  -aanboren van nieuwe doelgroepen
  -uitbouwen educatieve activiteiten
  -maken van tentoonstellingen
  -participeren in maatschappelijke projecten

 • mw. N. van Schelven (voorzitter)
  dhr. drs. P. Smink (vice voorzitter)
  dhr. mr. J. Hermans secretaris/penningmeester
  dhr. mr. A. Jager (directeur DSLO)
  dhr. M. Fluit MBA
  mw. drs. K. Kievit
  mw. drs. J. Steenhuis
  dhr. mr. M. Schillemans, vertegenwoordiger Vrienden Stichting

 • Hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.
 • De heer A.Jager is in dienst bij het Ministerie van Financiën.
  De andere bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk.

 • De directeur de heer F. Fox is in dienst bij het Ministerie van Financiën.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Het vaste personeel is in dienst bij het Ministerie van Financiën en zijn dus Rijksambtenaar