TS-logo+typo
 • Stichting Suburbia
 • NL813096078B01
 • gewaarmerkte jaarverslag SUB 2021 tbv GAL - WG-faa81e30
  gewaarmerkte jaarverslag SUB 2021 tbv GAL - WG-faa81e30
 • Stadhuisplein 2
  1315 HT Almere

 • 036-8448148
 • http://www.theatergroepsuburbia.nl
 • info@theatergroepsuburbia.nl
 • De stichting heeft ten doel: het realiseren, ondersteunen en anderszins tot stand brengen van toneelprodukties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • Theatergroep Suburbia is het stadsgezelschap van Almere.

  Theatergroep Suburbia wil dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met theater. Het samen beleven van toneel verruimt onze blik op de medemens en de samenleving. Suburbia speelt een cruciale rol in het culturele klimaat van Flevoland en Almere; levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aan de persoonlijke ontwikkeling en het geluksgevoel van haar bewoners.

  Theatergroep Suburbia vertelt verhalen die mensen in het hart raken. Het delen van verhalen helpt om onszelf en de ander beter te begrijpen; het vergroot de empathie en brengt mensen met elkaar in gesprek over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Suburbia maakt geëngageerd toneel en plaatst dat midden in de samenleving, zodat het voor zoveel mogelijk mensen zeggingskracht heeft.

 • Stichting Suburbia volgt het zogenaamde Bestuur + Directiemodel.

  Het bestuur bestaat uit:
  dhr. T. Pauka (voorzitter)
  mevr. N. El Hani (secretaris)
  mevr. S. Koek (penningmeester)
  mevr. J. Kleiman (bestuurslid)
  mevr. J. Wijnen (bestuurslid)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Wij passen de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT) toe.

 • CAO theater