Theatergroep Suburbia

 • Stichting Suburbia

 • NL813096078B01

 • Suburbia definitief gewaarmerkt accountant
 • theatergroep suburbia
 • 036-8448148

 • http://www.theatergroepsuburbia.nl
 • info@theatergroepsuburbia.nl

 • De stichting heeft ten doel: het realiseren, ondersteunen en anderszins tot stand brengen van toneelprodukties en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 • Theatergroep Suburbia is het stadsgezelschap van Almere. Suburbia maakt artistiek hoogwaardige toneelvoorstellingen op diverse plekken in Flevoland. Het streven is om een collectieve belevenis te weeg te brengen bij de bevolking. Theatergroep Suburbia draagt bij aan het culturele klimaat van de regio door enerzijds theaterbezoek vanzelfsprekender te maken en anderzijds een verbindende schakel te vormen in de Flevolandse culturele infrastructuur.

 • Stichting Suburbia volgt het zogenaamde Bestuur + Directiemodel. Het bestuur bestaat uit: dhr. R. Caubo (voorzitter) dhr R. Spanier (secretaris) dhr. V. Sprenkels (penningmeester) mevr. I. Arnoldus (bestuurslid) mevr. W. van Wees (bestuurslid)

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Tot het jaar 2014 hoeft Suburbia nog niet de WNT toe te passen omdat wij in de afgelopen drie kalen-derjaren niet elk jaar een exploitatie hebben gehad gelijk of groter dan € 500.000. Vanaf 2014 volgen wij de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (WNT).

 • CAO theater

Over

Deze site is gemaakt in opdracht van de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur (FC). De FC is het overkoepelende platform waarin alle grote Nederlandse brancheorganisaties uit de culturele sector zijn verenigd.

Contact

Federatie Cultuur
Postbus 2579
1000 CN AMSTERDAM
anbi@federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur