• Stichting Suburbia
 • 8130.96.078
 • Gewaarmerkt jaarverslag Suburbia 2022 tbv GAL_ondertekend
  Gewaarmerkt jaarverslag Suburbia 2022 tbv GAL_ondertekend
 • Stadhuisplein 2 1315HT Almere

 • 0368448148
 • https://www.theatergroepsuburbia.nl/
 • info@theatergroepsuburbia.nl
 • De stichting stelt zich ten doel het tot stand brengen van producties binnen het domein van podiumkunst, beeldende kunst, literatuur, multimedia en alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

 • Theatergroep Suburbia is het stadsgezelschap van Almere.

  Theatergroep Suburbia wil dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met theater. Het samen beleven van toneel verruimt onze blik op de medemens en de samenleving. Suburbia speelt een cruciale rol in het culturele klimaat van Flevoland en Almere; levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aan de persoonlijke ontwikkeling en het geluksgevoel van haar bewoners.

  Theatergroep Suburbia vertelt verhalen die mensen in het hart raken. Het delen van verhalen helpt om onszelf en de ander beter te begrijpen; het vergroot de empathie en brengt mensen met elkaar in gesprek over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Suburbia maakt geëngageerd toneel en plaatst dat midden in de samenleving, zodat het voor zoveel mogelijk mensen zeggingskracht heeft.

 • RvT
  Hilde van Garderen - voorzitter
  Najat El Hani
  Suehaly Koek
  Melle Daamen
  Marc van Warmerdam
  Janica Kleiman
  Judith Wijnen

  De leden van de RvT ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die voortkomen uit de activiteiten van de leden worden door de stichting overgenomen. Deze kosten zijn nooit hoger dan € 1.700 per persoon per jaar (zie ook artikel 10.6 statuten Stichting Suburbia).

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • In 2022 bedroeg het brutoloon (plus belastbare onkostenvergoedingen) van de tweekoppige directie tezamen €131.347. De totale bezoldiging (inclusief beloningen betaalbaar op termijn) bedroeg voor de gehele directie €148.647. De salariëring en de vergoedingen van de directie voldoen aan de wet en deze blijven onder in de WNT gestelde norm van €216.000 per directielid. Informatie omtrent de inkomens van de directie is ook in de jaarrekening opgenomen.
  In aanloop naar het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van artistiek leider Albert Lubbers in 2025, is er in 2022 gebruik gemaakt van de generatieregeling zoals deze is opgenomen in het cao toneel en dans. Daardoor wijkt zijn Fte en samenhangend daarmee zijn bezoldiging af in vergelijking met het boekjaar 2021.

 • CAO theater