TS-logo+typo
 • Stichting Suburbia
 • 8130.96.078
 • Gewaarmerkt jaarverslag Suburbia 2023 tbv GAL_ondertekend
  Gewaarmerkt jaarverslag Suburbia 2023 tbv GAL_ondertekend
 • Stadhuisplein 2 1315HT Almere

 • 0368448148
 • https://www.theatergroepsuburbia.nl/
 • info@theatergroepsuburbia.nl
 • De stichting stelt zich ten doel het tot stand brengen van producties binnen het domein van podiumkunst, beeldende kunst, literatuur, multimedia en alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

 • Theatergroep Suburbia is het stadsgezelschap van Almere.

  Theatergroep Suburbia wil dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met theater. Het samen beleven van toneel verruimt onze blik op de medemens en de samenleving. Suburbia speelt een cruciale rol in het culturele klimaat van Flevoland en Almere; levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en aan de persoonlijke ontwikkeling en het geluksgevoel van haar bewoners.

  Theatergroep Suburbia vertelt verhalen die mensen in het hart raken. Het delen van verhalen helpt om onszelf en de ander beter te begrijpen; het vergroot de empathie en brengt mensen met elkaar in gesprek over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Suburbia maakt geëngageerd toneel en plaatst dat midden in de samenleving, zodat het voor zoveel mogelijk mensen zeggingskracht heeft.

 • Leden Raad van Toezicht:
  Hilde van Garderen - voorzitter
  Suehaly Koek
  Melle Daamen
  Marc van Warmerdam
  Judith Wijnen
  Najat El Hani
  Janica Kleiman (tot 02 oktober 2023)
  Linda Graanoogst (tot 21 juni 2023)

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1900 of minder.

 • In 2023 bedroeg het brutoloon (plus belastbare onkostenvergoedingen) van de tweekoppige directie tezamen €135.896. De totale bezoldiging (inclusief beloningen betaalbaar op termijn) bedroeg voor de gehele directie €153.632. De salariëring en de vergoedingen van de directie voldoen aan de wet en deze blijven onder in de WNT gestelde norm van €223.000 per directielid. Informatie omtrent de inkomens van de directie is ook in de jaarrekening opgenomen.

 • CAO theater