logo theater artemis 2014-2
 • Stichting Theater Artemis
 • 9942117
 • Jaarrekening Theater Artemis 2014
  Jaarrekening Theater Artemis 2014
 • Bestuursverslag Theater Artemis 2014 definitief
  Bestuursverslag Theater Artemis 2014 definitiefACTIVITEITEN- EN ONDERNEMINGSPLAN ARTEMIS 2013-2016 extern
  ACTIVITEITEN- EN ONDERNEMINGSPLAN ARTEMIS 2013-2016 extern
 • Predikheerenpoort 50
  5211 NK 's-Hertogenbosch

 • 073 6123223
 • http://www.artemis.nl
 • info@artemis.nl
 • Artemis stelt zich ten doel om theatervoorstellingen te maken en te spelen voor een jong publiek, voorstellingen van een hoge artistieke kwaliteit die verrassen en werkelijk iets losmaken bij de kijker. We willen een breed en groot publiek van vele leeftijden bereiken en voor hen op uiteenlopende plaatsen van betekenis zijn.

 • http://artemis.nl/gezelschap/over-het-gezelschap/

 • Dhr. P. (Patrick) van der Weijde
  Directeur / zakelijk leider

  Dhr. J. (Jetse) Batelaan
  Directeur / artistiek leider

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In 2014 zijn er geen kostenvergoedingen verstrekt aan leden van de RvT.

 • Theater Artemis is voor het beloningsbeleid van haar medewerkers gehouden aan de cao Nederlands Theater. Alle werknemers met uitzondering van het bestuur (als directie) ontvangen een salaris conform de afspraken gemaakt binnen deze cao. De salariëring van het bestuur volgt een interne richtlijn die in principe is gebaseerd op inschaling binnen schaal 9 van de cao. Het salaris en vergoedingen die het bestuur ontvangt vallen binnen de wettelijke normen die zijn vastgelegd in de WNT.

 • CAO theater