Toneelmakerij logo rood wit verkleind
 • Stichting De Toneelmakerij
 • 2963954
 • Jaarrekening 2018
  Jaarrekening 2018
 • Toneelmakerijboekje 2009 - 2015. Een overzicht van de activiteiten van het gezelschap sinds het ontstaan in 2009. http://issuu.com/neeltjevanbalkom/docs/toneelmakerijboekje_2009_-_2015/1

 • Lauriergracht 99c
  1016 RJ Amsterdam

 • 020 522 60 70
 • http://www.toneelmakerij.nl
 • info@toneelmakerij.nl
 • Het maken, spelen en bevorderen van theater in het algemeen en jeugd- en jongerentheater in het bijzonder.

 • De Toneelmakerij is continu in beweging. We maken gedurfd, kwalitatief jeugdtheater voor alle leeftijdsgroepen, met liefde voor taal, interdisciplinair experiment en maatschappelijke betrokkenheid. We spelen in de midden- en kleine zalen van de theaters. We zoeken ons publiek op in hun klaslokaal, waar de beleving intens en het contact maximaal is. We maken voorstellingen op locatie, werken in de wijken van Amsterdam en op zomerfestivals.

  Intern staat een grote verandering op stapel. Artistiek leider Liesbeth Coltof draagt op 1 januari 2019 het stokje over aan regisseur Paul Knieriem. Ook schrijver/acteur Roel Adam neemt afscheid. In 2017 en 2018 neemt Knieriem geleidelijk Coltofs taken over. Vanaf januari 2019 is hij verantwoordelijk. Knieriem bouwt voort op de huidige artistieke koers van de Toneelmakerij.

  Speerpunten Toneelmakerij:

  Engagement
  De Toneelmakerij maakt voorstellingen dicht op de huid van de tijd, over een wereld die meerstemmig is en voor velerlei uitleg vatbaar. Het theater van de Toneelmakerij creëert een vrij gebied waar getwijfeld kan worden en waar iedereen – rijk, arm, hoog opgeleid, laag opgeleid, van Nederlandse bodem of met een cultureel diverse afkomst - zichzelf kan herkennen.

  Taal
  De Toneelmakerij gelooft in de verbindende kracht van de taal. Met taal kan je elkaars verhalen aanhoren, begrijpen en bekritiseren. De consequente keuze voor teksttoneel geeft de Toneelmakerij te midden van het huidige, zeer gemêleerde jeugdtheaterlandschap een unieke positie.

  Interdisciplinair
  Het publiek van de Toneelmakerij komt overal vandaan en staat midden in de samenleving. Het is hybride, gewend aan mixen van muziek, dans, film, mode, games, media en maatschappelijke actie. De voorstellingen van de Toneelmakerij weerspiegelen deze interdisciplinaire aard, zijn erdoor geïnspireerd en verhouden zich ertoe.

  Talentontwikkeling
  De Toneelmakerij neemt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het Nederlands jeugdtheater in verschillende programma’s waaronder TM Studio, TM Jong en het plaats maken voor jonge artists in residence. Daarnaast biedt de Toneelmakerij stageplekken aan acteurs, dramaturgen, theaterdocenten, regieassistenten, technici, vormgevers, productie- en marketingmedewerkers.

  Internationaal
  De Toneelmakerij hecht grote waarde aan internationale samenwerkingen. Spelen in het buitenland is daar onderdeel van, maar coproduceren met buitenlandse partners staat bovenaan de activiteitenlijst.

  Amsterdam
  De Toneelmakerij is stevig geworteld in Amsterdam, een stad die altijd in beweging is, met een kunstklimaat dat net zo divers en pluriform is als haar inwoners. Van de Amsterdamse bevolking is 13% tussen de 4 en 17 jaar. Voor veel Amsterdammers is de gang naar de theaters in het centrum niet vanzelfsprekend. Het bereiken van dit publiek vraagt om tijdsinvestering, volharding en inventiviteit en vooral om samenwerking met de theaters en organisaties in de wijken. Daarom verplaatst de Toneelmakerij een deel van de activiteiten naar de stadsdelen.

 • Carel Kuyl (voorzitter a.i.), Edo Vellenga (penningmeester), Pierre Ballings

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Het bestuur functioneert binnen het Bestuur + Directiemodel met een ruim mandaat voor de directie. Het volgt de regels van de Governance Code Cultuur. Een bestuur- en directiereglement is vastgesteld.

 • Het bestuur stelt de beloning van de directie vast. Deze ligt onder de norm van de WNT.

 • CAO theater