Over: BAK

Website: http://www.bakonline.org
Profiel:
BAK, basis voor actuele kunst is een toonaangevend internationaal platform voor theoretisch-geïnformeerde, politiek-gedreven kunst en experimenteel onderzoek. Gevestigd in Utrecht, stelt BAK de dringende sociale, ideologische en milieu-gerelateerde vraagstukken van vandaag de dag aan de orde. Dat doet het door publieke programmering en het maken van tentoonstellingen te combineren met onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling. Door te werken met bij kunst, activisme en academische wetenschap betrokken gemeenschappen, en door het samenbrengen van kunstenaars, theoretici en andere leden van de precaire klassen—cultiveert BAK kunst als publiek domein en een plek voor esthetisch politieke experimenten. BAKs huidige langlopende programma Propositions for Non-Fascist Living (2017–2020) is ontstaan als reactie op de dramatische terugkeer en normalisering van zowel historische als hedendaagse vormen van fascisme. Het bepleit kunst als het verbeelden en uiten van manieren om “anders samen te zijn”. BAK heeft naast de publieke programma’s een Fellowship-programma en een scala aan publicaties. Sinds de oprichting, in 2000, heeft BAK zich systematisch toegelegd op het ontwikkelen en testen van institutionele modellen om zo de dynamisch ontwikkelende velden omtrent discursieve en politiek toegewijde kunst en hun processen een thuis te bieden en verder vorm te geven. Dit belangrijke element binnen BAKs praktijk, dat van het instituting otherwise, laat de thematiek rondom publieke programmering samenvallen met de praktijk van BAK’s organisatie—met betrekking tot het samenstellen van activiteiten (voorbij [louter] tentoonstellingen), het verdelen van de middelen van de instelling (van kennis, tijd, ruimte, mensen, financiën, etc.) en het vaststellen van BAKs ‘sociale ondernemingsplan’.

Posts by BAK: