BAK_logo
 • Stichting BAK, basis voor actuele kunst
 • 800455484
 • Balans_2019
  Balans_2019Staat-van-baten-en-lasten_2019
  Staat-van-baten-en-lasten_2019
 • BAK activiteitenplan 2017-2020
  BAK activiteitenplan 2017-2020BAK 2019 - Algemene informatie en jaarcijfers 2019
  BAK 2019 - Algemene informatie en jaarcijfers 2019
 • Pauwstraat 13A
  3512 TG Utrecht

 • 030 - 231 61 25
 • http://www.bakonline.org
 • info@bakonline.org
 • BAK, basis voor actuele kunst is een basis voor kunst, theorie en sociale actie. BAK zet zich in voor het idee van kunst als publiek domein en politieke ruimte, en biedt een kritisch platform voor esthetisch-politieke experimenten met en door kunst. BAK brengt kunstenaars, denkers en andere leden van de precaire klasse samen om transformatieve manieren van een anders samenzijn te verbeelden en tot uiting te brengen.

 • Zoals de naam aangeeft fungeert BAK als een basis: een platform voor het denken over, met en via kunst om zo kritisch in te gaan op urgente maatschappelijke vraagstukken.
  Met deze missie in gedachten brengt BAK kunst, kennis en cultureel activisme
  bijeen om samen met het publiek op dit snijvlak de mogelijkheid te realiseren
  je de wereld anders voor te stellen en vorm te geven.

  Bij BAK hebben we een profiel ontwikkeld en in de praktijk gebracht waaruit onze
  diepgaande betrokkenheid spreekt ten aanzien van kunst en het nadenken over urgente
  vraagstukken in de wereld van nu. Die wereld kampt op dit moment met meerdere
  mondiale verschuivingen als gevolg van een aantal crises die niet los van elkaar
  kunnen worden gezien. Wij zien deze tijd als één van complexe, langdurige ‘onderhandelingen’
  - van politieke, ecologische, sociale, economische, militaire,
  culturele aard - op het punt in de geschiedenis waarop we een andere route inslaan,
  weg van de erfenis van de westerse moderniteit. Volgens ons moet kunst - met haar
  vermogen tot een politiek bewuste en theoretisch onderbouwde creatieve verbeelding
  - een kritische, constructieve rol spelen in deze debatten en bij het schetsen van
  een denkbeeldig toekomstperspectief waarin we anders samen zijn. Wij zien BAK als
  een ruimte waar zulke ‘onderhandelingen’ met artistieke verbeelding worden
  gevoerd.

  zie verder: BAK activiteitenplan 2017-2020

 • Dagelijks bestuur:
  M. Hlavajova
  E.S. Postema

  Raad van Toezicht 2020:
  C.J.M. Zijlmans
  F.W.A. Korsten
  M.S.J. Top
  K.E. Watson
  N.L. Jouwe
  S.G.S. Mangoendinomo

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De directie/bestuurders, bestaande uit M. Hlavajova (artistiek directeur)en E.S. Postema (zakelijk directeur) ontvangen een bezoldiging als medewerker (directielid) van Stichting BAK. Deze bezoldiging valt (ruimschoots) binnen de WNT-norm.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Voor het beloningsbeleid volt BAK de Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst.