BAK_logo
 • Stichting BAK, basis voor actuele kunst

 • 800455484

 • BAK_balans_2017
  BAK_balans_2017BAK_staat van baten en lasten_2017
  BAK_staat van baten en lasten_2017
 • BAK activiteitenplan 2017-2020
  BAK activiteitenplan 2017-2020BAK, bestuursverslag_ondertekend.compressed
  BAK, bestuursverslag_ondertekend.compressedBAK ANBI organisatie gegevens 2017
  BAK ANBI organisatie gegevens 2017
 • Pauwstraat 13A 3512 TG Utrecht

 • 030 - 231 61 25

 • http://www.bakonline.org
 • info@bakonline.org

 • BAK, basis voor actuele kunst ondersteunt de hedendaagse kunst. Het is een plek waar beeldende kunst ontstaat, een platform voor het creëren, presenteren en analyseren van belangrijke kunstprojecten. BAK initieert samenwerking met kunstenaars en deskundigen uit andere disciplines met als doel de kansen en kracht van de hedendaagse kunst te onderzoeken. BAK stimuleert het experiment, het onderzoek naar de hedendaagse cultuur, de kunsteducatie en de zoektocht naar nieuw publiek, met als doel de kunst van nu en haar ontwikkeling in de nabije toekomst, toegankelijk te maken.

 • Zoals de naam aangeeft fungeert BAK als een basis: een platform voor het denken over, met en via kunst om zo kritisch in te gaan op urgente maatschappelijke vraagstukken. Met deze missie in gedachten brengt BAK kunst, kennis en cultureel activisme bijeen om samen met het publiek op dit snijvlak de mogelijkheid te realiseren je de wereld anders voor te stellen en vorm te geven. Bij BAK hebben we een profiel ontwikkeld en in de praktijk gebracht waaruit onze diepgaande betrokkenheid spreekt ten aanzien van kunst en het nadenken over urgente vraagstukken in de wereld van nu. Die wereld kampt op dit moment met meerdere mondiale verschuivingen als gevolg van een aantal crises die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Wij zien deze tijd als één van complexe, langdurige ‘onderhandelingen’ - van politieke, ecologische, sociale, economische, militaire, culturele aard - op het punt in de geschiedenis waarop we een andere route inslaan, weg van de erfenis van de westerse moderniteit. Volgens ons moet kunst - met haar vermogen tot een politiek bewuste en theoretisch onderbouwde creatieve verbeelding - een kritische, constructieve rol spelen in deze debatten en bij het schetsen van een denkbeeldig toekomstperspectief waarin we anders samen zijn. Wij zien BAK als een ruimte waar zulke ‘onderhandelingen’ met artistieke verbeelding worden gevoerd. zie verder: BAK activiteitenplan 2017-2020

 • Dagelijks bestuur 2017: Maria Hlavajova Arjan van Meeuwen Raad van Toezicht 2017: Alex de Vries Maria Tuerlings Kitty Zijlmans Hans van Straten Frans-Willem Korsten

 • hebben een ander beloningsbeleid. Zie uitleg hieronder.

 • Het dagelijks bestuur, bestaande uit Maria Hlavajova (artistiek directeur)en Arjan van Meeuwen (zakelijk directeur) ontvangen een salaris als medewerker (directielid) van Stichting BAK. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding/beloning voor hun werkzaamheden.

 • zie document, BAK ANBI organisatie gegevens 2017

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • zie: staat van baten en lasten 2017