BAK_logo
 • Stichting BAK, basis voor actuele kunst

 • 800455484

 • Balans_2019

  Balans_2019Staat-van-baten-en-lasten_2019

  Staat-van-baten-en-lasten_2019
 • BAK activiteitenplan 2017-2020

  BAK activiteitenplan 2017-2020BAK 2019 - Algemene informatie en jaarcijfers 2019

  BAK 2019 - Algemene informatie en jaarcijfers 2019
 • Pauwstraat 13A 3512 TG Utrecht

 • 030 - 231 61 25

 • http://www.bakonline.org
 • info@bakonline.org

 • BAK, basis voor actuele kunst is een basis voor kunst, theorie en sociale actie. BAK zet zich in voor het idee van kunst als publiek domein en politieke ruimte, en biedt een kritisch platform voor esthetisch-politieke experimenten met en door kunst. BAK brengt kunstenaars, denkers en andere leden van de precaire klasse samen om transformatieve manieren van een anders samenzijn te verbeelden en tot uiting te brengen.

 • Zoals de naam aangeeft fungeert BAK als een basis: een platform voor het denken over, met en via kunst om zo kritisch in te gaan op urgente maatschappelijke vraagstukken. Met deze missie in gedachten brengt BAK kunst, kennis en cultureel activisme bijeen om samen met het publiek op dit snijvlak de mogelijkheid te realiseren je de wereld anders voor te stellen en vorm te geven. Bij BAK hebben we een profiel ontwikkeld en in de praktijk gebracht waaruit onze diepgaande betrokkenheid spreekt ten aanzien van kunst en het nadenken over urgente vraagstukken in de wereld van nu. Die wereld kampt op dit moment met meerdere mondiale verschuivingen als gevolg van een aantal crises die niet los van elkaar kunnen worden gezien. Wij zien deze tijd als één van complexe, langdurige ‘onderhandelingen’ - van politieke, ecologische, sociale, economische, militaire, culturele aard - op het punt in de geschiedenis waarop we een andere route inslaan, weg van de erfenis van de westerse moderniteit. Volgens ons moet kunst - met haar vermogen tot een politiek bewuste en theoretisch onderbouwde creatieve verbeelding - een kritische, constructieve rol spelen in deze debatten en bij het schetsen van een denkbeeldig toekomstperspectief waarin we anders samen zijn. Wij zien BAK als een ruimte waar zulke ‘onderhandelingen’ met artistieke verbeelding worden gevoerd. zie verder: BAK activiteitenplan 2017-2020

 • Dagelijks bestuur: M. Hlavajova E.S. Postema Raad van Toezicht 2020: C.J.M. Zijlmans F.W.A. Korsten M.S.J. Top K.E. Watson N.L. Jouwe S.G.S. Mangoendinomo

 • ontvangen alleen vacatiegeld.

 • De directie/bestuurders, bestaande uit M. Hlavajova (artistiek directeur)en E.S. Postema (zakelijk directeur) ontvangen een bezoldiging als medewerker (directielid) van Stichting BAK.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.

 • zie: staat van baten en lasten 2018