BAK_logo
 • Stichting BAK, basis voor actuele kunst
 • 800455484
 • 02_2021_Balans_Res.rek_WNT-f811092e
  02_2021_Balans_Res.rek_WNT-f811092e
 • 2021_WNT-6a928f12
  2021_WNT-6a928f12
 • bak_beleidsplan_2021_2024-2820b039
  bak_beleidsplan_2021_2024-2820b0392021_standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-24b4844c
  2021_standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-24b4844cgewaarmerkt jaarverslag BAK 2021 tbv OCW - WG-b01eb12d
  gewaarmerkt jaarverslag BAK 2021 tbv OCW - WG-b01eb12dBestuursverslag_RvT_2021_verkort_DEF-351520f4
  Bestuursverslag_RvT_2021_verkort_DEF-351520f4
 • Pauwstraat 13A
  3512 TG Utrecht

 • 030 - 231 61 25
 • http://www.bakonline.org
 • info@bakonline.org
 • BAK, basis voor actuele kunst is een basis voor kunst, theorie en sociale actie. BAK zet zich in voor het idee van kunst als publiek domein en politieke ruimte, en biedt een kritisch platform voor esthetisch-politieke experimenten met en door kunst. BAK brengt kunstenaars, denkers en andere leden van de precaire klasse samen om transformatieve manieren van een anders samenzijn te verbeelden en tot uiting te brengen.

 • In de periode 2021-2024 wordt de focus gelegd op drie strategische aandachtsgebieden die zowel vernieuwing als verdieping omvatten: prospection, anticiperend leren en ‘generatie Greta’.

  Deze nieuwe aandachtsgebieden verwijzen naar de vierde industriele revolutie, een tijdperk van ongekende belofte, evenals van groot, potentieel gevaar, aldus het World Economic Forum. De huidige maatschappij is onvoldoende voorbereid
  om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen van deze tijd: ongelijkheid, onzekerheid, schuld, stress, precariteit, de toenemende robotisering, klimaatcrisis/massa-uitsterving en de opkomst van populisme/fascisme. De illusies van de toekomst, zoals we die ons in de twintigste eeuw voorstelden (inclusief de modernistische utopieen in de kunst), zijn haalbaar noch wenselijk. Hoe creeer je andere vooruitzichten die het bestaande idee van de toekomst veranderen?
  Er wacht ons een ‘andere toekomst’, een zonder illusies. In de komende periode onderzoeken we welke rol kunst en BAK als instituut, hierin kunnen spelen.

  Prospection
  Het idee van prospection staat hier centraal. Prospection mondt niet uit in een utopisch toekomstbeeld, maar fungeert als een concreet voorstel. Het onderstreept het vermogen van kunst en kunstbeoefenaars om de anticiperende en speculatieve kant van de artistieke praktijk voorop te stellen, met het doel om een rechtvaardige toekomst in beeld en in de praktijk te brengen.

  Kunst fungeert hierbij als een strategische vorm van creatieve intelligentie waarmee mogelijke vooruitzichten verbeeld en uitgetest kunnen worden. Dit berust op onze bestaande transdisciplinaire praktijk van kunst, wetenschap en maatschappelijke actie, maar we voegen hier technologie, rechten en beleid aan toe, gevoed door de opgedane kennis in de samenwerking met Forensic Architecture (2018-2019).

  Anticiperend leren
  Gemeenschappelijk leren is in de huidige praktijk van BAK een pedagogisch en praktijkinstrument om samen met anderen te leren over, met en door kunst. In de komende periode brengen we dit door middel van anticiperend leren een stap verder. In tegenstelling tot de overdracht van bestaande kennis (zoals in onderwijssituaties), is anticiperend leren een proces van het collectief genereren van kennis die nog niet bestaat. Hiermee bouwen we voort op de ervaring opgedaan in het programma Trainings for the Not-Yet (2019-2020).

  ‘Generatie Greta’
  Jongeren tussen de veertien en twintig jaar – ‘generatie Greta’ – nemen het heft in eigen hand als het gaat om bijvoorbeeld de klimaatcrisis. BAK verstevigt de relatie met deze generatie en gaat verder dan de conventionele educatieve programma’s.
  We zien jongeren niet als een passieve groep die onderwezen moet worden, maar als gelijkwaardige, gepassioneerde woordvoerders voor maatschappelijke verandering. Voor dergelijke empowerment-door-kunst, schept BAK in de komende periode onder de noemer BAK Young Fellows voor deze groep een conceptueel kader en professionele begeleiding. Dit volgt uit het door BAK geintensiveerde educatieprogramma voor het VO, gesprekken met scholen, het project met het Europees Jeugdparlement (2018) en het postacademische programma.

 • Dagelijks bestuur:
  M. Hlavajova
  E.S. Postema

  Raad van Toezicht 2021:
  C.J.M. Zijlmans
  F.W.A. Korsten
  M.S.J. Top
  K.E. Watson
  N.L. Jouwe
  S.G.S. Mangoendinomo

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De directie/bestuurders, bestaande uit M. Hlavajova (artistiek directeur)en E.S. Postema (zakelijk directeur) ontvangen een bezoldiging als medewerker (directielid) van Stichting BAK. Deze bezoldiging valt (ruimschoots) binnen de WNT-norm.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • Voor het beloningsbeleid volgt BAK de Richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst.