LogoTryater
 • Stichting Fryske Toaniel Stifting Tryater

 • 002896576

 • Jaarrekening 2019 Tryater ANBI

  Jaarrekening 2019 Tryater ANBI
 • Meerjarenplan Tryater 2013-2016

  Meerjarenplan Tryater 2013-2016Bestuursverslag Tryater 2019 DEF

  Bestuursverslag Tryater 2019 DEFBeleidsplan TRYATER 2021-2024 DEF

  Beleidsplan TRYATER 2021-2024 DEF
 • Oostersingel 70

  8921 GB Leeuwarden

 • 058-2882335

 • http://www.tryater.nl
 • info@tryater.nl

 • Tryater heeft ten doel professioneel theater te realiseren voor volwassenen in de Friese taal en voor jongeren en jeugd in de Friese en Nederlandse taal. Daaruit volgen drie hoofddoelstellingen: 1. Tryater ontwikkelt en speelt theater voor zowel jeugd, jongeren als volwassenen. 2. Tryater levert een bijdrage aan een inspirerend cultureel klimaat in de provincie. 3. Tryater biedt mogelijkheden voor talentontwikkeling.

 • Tryater beoogt haar doel te bereiken door onder meer - Het maken van voorstellingen in het Fries, eventueel aangevuld met andere talen - Deze voorstellingen toegankelijk te maken voor een groot publiek en daarmee het behoud, de ontwikkeling en de interesse voor de Friese taal levendig te houden - Voorstellingen te maken voor jeugd en jongeren in het Fries en Nederlands - het ontwikkelen van nieuw oorspronkelijk werk - coproducties en samenwerkingen aan te gaan - jong talent aan zich te binden en te laten ontwikkelen - een actief cultuureducatie beleid te voeren - het aanwenden van alle andere middelen welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de stichting

 • Zakelijk Directeur: V.L. Fit Artistiek Directeur: I.B. Judkovskaja

 • ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.

 • Voorzitter: Meneer F. Veenstra Secretaris: Mevrouw R.A. Vos Lid van RVT: Meneer K.G. van den Berg Lid van RVT: Mevrouw R.L.E. Feuchtwang Lid van RVT: Meneer K. Lourens

 • Conform CAO

 • CAO theater