LogoTryater
 • Stichting Fryske Toaniel Stifting Tryater
 • 002896576
 • standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Tryater
  standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-Tryater
 • Beleidsplan TRYATER 2021-2024 DEF
  Beleidsplan TRYATER 2021-2024 DEFBestuursverslag FTS Tryater 2022
  Bestuursverslag FTS Tryater 2022
 • Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI's verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Deze hebben wij geüpload onder de de naam: Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

 • Oostersingel 70

  8921 GB Leeuwarden

 • 058-2882335
 • http://www.tryater.nl
 • info@tryater.nl
 • Tryater heeft ten doel professioneel theater te realiseren voor volwassenen in de Friese taal en voor jongeren en jeugd in de Friese en Nederlandse taal. Daaruit volgen drie hoofddoelstellingen:
  1. Tryater ontwikkelt en speelt theater voor zowel jeugd, jongeren als volwassenen.
  2. Tryater levert een bijdrage aan een inspirerend cultureel klimaat in de provincie.
  3. Tryater biedt mogelijkheden voor talentontwikkeling.

 • Tryater beoogt haar doel te bereiken door onder meer
  - Het maken van voorstellingen in het Fries, eventueel aangevuld met andere talen
  - Deze voorstellingen toegankelijk te maken voor een groot publiek en daarmee het behoud, de ontwikkeling en de interesse voor de Friese taal levendig te houden
  - Voorstellingen te maken voor jeugd en jongeren in het Fries en Nederlands
  - het ontwikkelen van nieuw oorspronkelijk werk
  - coproducties en samenwerkingen aan te gaan
  - jong talent aan zich te binden en te laten ontwikkelen
  - een actief cultuureducatie beleid te voeren
  - het aanwenden van alle andere middelen welke bevorderlijk kunnen zijn voor het bereiken van het doel van de stichting

 • Zakelijk Directeur: V.L. Fit
  Artistiek Directeur: T.J.S Pratley

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Voorzitter: Meneer F. Veenstra
  Secretaris: Mevrouw R.A. Vos
  Lid van RVT: Meneer K.G. van den Berg
  Lid van RVT: Mevrouw T. Andreae
  Lid van RVT: Meneer J. Duarte

 • Conform CAO

 • CAO theater