• Stichting Concertvleugel Zwolle
 • 807037485B01
 • Concertvleugel cijfers 2013
  Concertvleugel cijfers 2013
 • Concertvleugel JRK 2011
  Concertvleugel JRK 2011
 • Postbus 1514
  8001BM Zwolle

 • 06-11489958
 • http://.zwolsetheaters.nl
 • info@zwolsetheaters.nl
 • De stichting heeft ten doel de bevordering van het muziekleven in Zwolle, door de verwerving van een concertvleugel en/of andere kostbare muziekinstrumenten; teneinde deze tegen door het bestuur der stichting vast te stellen vergoedingen ten gebruike af te staan bij naar het oordeel van dit bestuur daarvoor in aanmerking komende concerten; de stichting beoogt niet het behalen van winst.

 • Het speelveld voor de stichting betreft niet langer enkel concertvleugels of andere kostbare muziekinstrumenten, maar ook materialen en middelen tbv talentontwikkeling in brede zin.
  De stichting heeft verder geen beleidsplan, daar het een bescheiden stichting met overzichtelijke doelstellingen betreft.

 • De heer C.J. Wynands
  De heer G. Samson
  Mevrouw G. van Vliet-van den Boogert
  De heer W. J. Fiselier
  Mevrouw C. Kooiker

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • De directeur-bestuurder van Stichting Zwolse Theaters is geen bestuurslid en heeft slechts een adviserende rol.

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De stichting heeft geen personeel in dienst.