Naald logo-62d34a1c
 • Stichting WestlandTheater De Naald
 • 812579446
 • Jaarrekening WestlandTheater De Naald 2021-f1bbd019
  Jaarrekening WestlandTheater De Naald 2021-f1bbd019
 • oprichtingsakte Stichting
  oprichtingsakte StichtingBestuur Directie reglement De Naald versie 21 mei 2021-da9dca1c
  Bestuur Directie reglement De Naald versie 21 mei 2021-da9dca1c
 • https://www.westlandtheater.nl/cms_files/File/NAAL-Jaarverslag-2021-Compleet-1.pdf

 • Stokdijkkade 3
  2671 GW Naaldwijk

 • 0174-636909
 • http://www.westlandtheater.nl
 • info@westlandtheater.nl
 • De exploitatie en instandhouding van een toonaangevend en kwalitatief hoogstaand podium voor het hele Westland op het gebied van de professionele podiumkunsten, de amateurkunsten en een aansprekend filmaanbod. Enerzijds als fysieke ontmoetingsplek voor publiek, amateurs en professionals, anderzijds als ambitieuze en doelgerichte organisatie die een actieve rol speelt i.s.m. andere (culturele) partners binnen het Westland

 • • het in stand houden en beheren van een kwalitatief goede culturele voorziening;
  • het in stand houden en bevorderen van een zo breed en betaalbaar mogelijk aanbod van culturele activiteiten en traditionele als vernieuwende podiumkunsten;
  • het stimuleren van het bezoek aan en gebruik van het theater en het vergroten van de culturele participatie van de Westlanders;
  • het adviseren (aan de gemeente) over het relevante cultuurbeleid
  • het uitbouwen van haar culturele taken door middel van samenwerkingsverbanden met lokale en/of regionale partners zoals het Cultuurweb;
  • het vergroten van de uitstraling, aantrekkingskracht en attractiviteit van de gemeente door middel van een efficiënt en kwalitatief hoogwaardig productaanbod en programmering.

 • De heer L. Boellaard (voorzitter)
  Mevrouw B. Soares (secretaris)
  De heer J.G.P.M.Helderman(penningmeester)
  Mevrouw S.Vollebregt (bestuurslid)
  De heer A. van Haasteren (bestuurslid)

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • In het jaarverslag staat op pagina 2:
  "De leden van het Bestuur ontvangen geen vergoeding. Zij hebben ook geen financiële belangen bij De Naald"

 • De beloning van de directie is conform CAO Nederlandse Podia en valt ruim onder de norm die is vastgesteld in de wet normering topinkomens.

 • CAO Nederlandse Podia
 • https://www.caonederlandsepodia.nl/wat-doet-de-wnp/cao-nederlandse-podia