logoDLnw
 • Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Lievekamp
 • 2809692
 • Jaarverslag 2019 ANBI
  Jaarverslag 2019 ANBI
 • beleidsplan 2016-2019
  beleidsplan 2016-2019
 • Raadhuislaan 14
  5341 GM Oss

 • 0412-667676
 • http://www.lievekamp.nl
 • info@lievekamp.nl
 • De oprichting en instandhouding, het beheer en de exploitatie van een sociaal-cultureel centrum dat in hoofdzaak voorziet in de behoefte aan accommodatie voor voornamelijk verenigingen, stichtingen en instellingen werkzaam op cultureel, maatschappelijk, en recreatief gebied;
  het voorzien in behoeften aan culturele evenementen;
  het scheppen van een brede culturele belangstelling;
  het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 • Zie bijgevoegd beleidsplan 2016-2019

 • Zie pagina 6 van het Jaarverslag 2019

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • Beloning volgens de Richtlijnen bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen.

 • CAO Nederlandse Podia