• Stichting Vrienden van de Stadsschouwburg Utrecht
 • 802425227
 • gewaarmerkt jaarverslag 2022 Foundation
  gewaarmerkt jaarverslag 2022 Foundation
 • ANBI standaardformulier fiscus vrienden-145c46e9
  ANBI standaardformulier fiscus vrienden-145c46e9Beleidsnotitie 2023
  Beleidsnotitie 2023
 • Lucasbolwerk 24
  3512EJ Utrecht

 • 030-2324125
 • https://stadsschouwburg-utrecht.nl/steun-ons/foundation/
 • foundation@ssbu.nl
 • De Stichting Vrienden van de Stadsschouwburg Utrecht, ook Stadsschouwburg Foundation, heeft als doel de bevordering van het theater en culturele leven in de stad Utrecht. De stichting ondersteunt hiertoe de programmering van de Stadsschouwburg Utrecht en ondersteunt verbeteringen en verfraaiingen aan- en in het gebouw.

 • De stichting brengt financiële middelen bijeen via bijdragen van donateurs en sponsors, en door opbrengsten uit het vermogen van de stichting
  Hiertoe worden langdurige samenwerkingsverbanden gezocht tussen overheden, onderwijsinstellingen en ondernemingen uit het topsegment van de zakelijke markt in Utrecht en omgeving. Met zakelijke relaties worden meerjarige sponsorovereenkomsten afgesloten. De stichting biedt bedrijven de kans om zich verder te profileren. Door het vergroten van naamsbekendheid, als ook door gelegenheid te bieden zakelijke relaties en klanten te ontmoeten op een locatie met culturele allure.
  De ambitie is om het eigen vermogen in stand te houden en door meer bijdragen en beleggingsresultaten het vermogen toe te laten nemen.
  De stichting draagt op verzoek vooraf van Stadsschouwburg Utrecht bij aan projecten, zoals voorstellingen die niet binnen de reguliere programmering vallen en aanpassingen aan en in het gebouw. Voor projecten met een meerjarig karakter kan de stichting separaat vermogen opbouwen in een bestemmingsreserve.
  De stichting kan garant staan aan de Stadsschouwburg Utrecht voor risicovolle projecten.
  De stichting kan bbijdragen aan Stadsschouwburg Utrecht voor onvoorziene uitgaven en projecten waarvan de resultaten achteraf zijn tegen gevallen, of calamiteiten die zich hebben voorgedaan.

 • De heer R. Schuddebeurs, Voorzitter
  Mevrouw N.M. Meijer, Secretaris
  De heer J.H. van der Velden, Penningmeester
  Mevrouw K.A. Hupler-Hebben, bestuurslid
  Mevrouw A.P.H. Klein, bestuurslid

 • Ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld.
 • de Stichting kent geen directeur

 • een andere of geen cao. Zie uitleg hieronder.
 • De stichting heeft geen personeel in dienst