• Stichting Theater Zuidplein
 • 814982839
 • Jaarverslag 2014 Theater Zuidplein
  Jaarverslag 2014 Theater Zuidplein
 • Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Thetaer Zuidplein
  Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Thetaer Zuidplein
 • 010-2030207
 • http://theaterzuidplein.nl
 • info@theaterzuidplein.nl
 • De stichting stelt zich ten doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en de exploitatie van Theater Zuidplein, welke gebouw aan de gemeente Rotterdam in eigendom toebehoort.

 • Zie meerjarenbeleidsplan 2013-2016.

 • Zie jaarverslag 2012, pagina 4 voor de samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht.

 • Ontvangen alleen vacatiegeld.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding volgens de Regeling vaststelling van
  de maximumbedragen in het kader van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

 • De directeur/bestuurder ontvangt een beloning volgens de richtlijnen bezoldiging directeuren
  private theaters en concertgebouwen van de werkgeversvereniging Nederlandse Podia.

 • CAO Nederlandse Podia